Digitaal aanmeldingssyteem onderwijs

17 februari 2023

Het digitaal aanmeldingssysteem kan geen onderscheid maken tussen wie een gezin vormt en met wie men in cohousing samenwoont. De cohousers maken daar gebruik van om zich in te schrijven in een voorrangsperiode van broers en zussen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het systeem. De voorwaarden om aanzien te worden als broer en zus, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen :

  1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen,
  2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen,
  3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Volgens punt 3 doet men niets verkeerd, maar door hetgeen tussen de haakjes staat is duidelijk dat dat niet de intentie geweest is van het beleid en dat men dus steeds een vorm van gezinsverband  beoogd heeft.

Vraag:
Is dit een voor u gekend probleem?
Bent u bereid om dit vanuit de Stad aan te kaarten bij het LOP?

Martine Verhoeve
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Cohousing kent verschillende vormen.

Ik heb me daarover bevraagd bij de bevoegde stadsdiensten.

Wanneer het gaat om aparte woonentiteiten die elk voorzien zijn van een eigen keuken en badkamer, krijgt elke entiteit ook een apart adres. Voor deze mensen is de regeling ‘broer-zus’ niet van toepassing.

Er bestaan ook vormen van samenwonen, waarbij meerdere gezinnen een woning of een appartement bewonen. In dat geval wordt er slechts één adres toegekend. Bij het rijksregister worden deze mensen ingeschreven in hetzelfde gezinsverband.

Dat gegeven zet zich ook door in de voorrangsregeling bij inschrijven in onderwijs. 

De bepaling die u citeert om broers en zussen te omschrijven is gebaseerd op het decreet basisonderwijs. Dit decreet legt vast wat een ‘leefentiteit’ is. Die omschrijving luidt als volgt:

leefentiteit: leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder, als vermeld in 41°, of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats;

Ik leid hieruit af dat de wetgever (het beleid) een gezinsverband heeft beoogd met deze regelgeving, maar dat de invulling van wat als een gezin wordt beschouwd breder is dan een familiale verwantschap. Ook eenzelfde hoofdverblijfplaats wordt vermeld.

We beschikken niet over informatie waaruit zou blijken dat scholen dit vaststellen als een probleem. Ook het LOP Basisonderwijs en het LOP Secundair Onderwijs Gent laten weten dat ze geen dergelijke meldingen hebben ontvangen.

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info