Plantvak Frans Van Ryhovelaan

2 mei 2023

Het plantvak op de Frans Van Ryhovelaan ter hoogte van huisnummer 198 is heel slecht onderhouden. Er groeit enkel wat onkruid en de rand van het vak is zwaar beschadigd, ogenschijnlijk ten gevolge van een aanrijding. 

Bovendien is de oriëntatie van dit plantvak nogal ongelukkig waardoor het comfortabele gebruik van het zebrapad op die plaats bemoeilijkt – zeker voor rolstoelgebruikers.

Vraag:
Zijn er plannen voor herstel/heraanleg van dit planvak?
Zoniet, kan dit plantvak verwijderd worden om het voetpad daar wat ruimer te maken en de toegankelijkheid van het zebrapad te vergroten?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het plantvak wordt hersteld en krijgt nieuwe beplanting. De Groendienst voorziet de aanplant in het volgend plantseizoen dat start in het najaar 2023.

Volgens de Groendienst verhindert het plantvak noch de doorgang van het trottoir, noch het zebrapad. Maar het plantvak zal dus wel een opknapbeurt krijgen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info