Schrappen van alle gender gerelateerde vragen

21 september 2023

Sinds 2015 werd bij vacatures het traditionele m/v uitgebreid tot m/v/x. Hiermee wilde men het belang van genderneutraliteit benadrukken. In een wereld waar we continu streven naar gelijkheid tussen alle mensen, zou het afschaffen van de geslachtsregistratie een logische keuze zijn. Iemands kennis, talent en/of ervaring zijn van belang om een job goed uit te voeren en niet het geslacht of gender. 

Vraag:
Is de schepen bereid om elke vraag naar gender weg te laten waar dat niet strikt relevant is?
Wat is uw mening in deze?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Ik ben het volmondig met u eens dat enkel iemands capaciteiten, kennis en talenten van belang zijn.

In dat opzicht heeft het college vorige week een voorstel tot wijziging van onze Rechtspositieregeling goedgekeurd. Deze zal volgende maand aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

In die wijziging kijken we vooral naar het gender-inclusief maken van onze rechtspositieregeling. Aan het begin van de rechtspositieregeling wordt volgende clausule voorzien: 'Wanneer in deze rechtspositieregeling de voornaamwoorden 'hij/zij' en 'zijn/haar' gebruikt worden, wordt hiermee ook 'die' en 'hun' bedoeld. Het bestuur maakt geen onderscheid op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Het bestuur moedigt aan dat iedere medewerker (m/v/x) zichzelf kan zijn op de werkvloer en stimuleert het juist gebruik van voornaamwoorden.'

Gender-inclusief communiceren verschilt van een genderneutrale benadering in de zin dat we er voor kiezen om te expliciteren dat we open staan voor de verschillen eerder dan er niet meer over te spreken. Want, u zal het met me eens zijn dat het niet is omdat we iets niet benoemen, dat het er plots niet meer is.   

We kiezen er dus voor om te expliciteren dat we openstaan voor sollicitanten van alle genderidentiteiten. Het is niet omdat er geen genderidentiteit vermeld staat, dat mensen er vanzelf vanuit gaan dat alle genderidentiteiten welkom zijn. Door genderneutrale functietitels te gebruiken (vakman wordt vakmedewerker) en expliciet te vermelden dat alle genderidentiteiten kunnen solliciteren, neem je die twijfel alvast weg. Wanneer genderdiverse mensen nu de X zien staan, voelen ze zich gezien en hopelijk ook welkom.

We stellen ook nog steeds de vraag naar de genderidentiteit van sollicitanten, maar geven ook de optie dit niet mee te delen. We verzamelen onder andere deze demografische informatie om onze sollicitatieprocedures te blijven opvolgen.

Kortom, we kiezen een enigszins andere weg om hetzelfde doel te bereiken: een telkens meer inclusieve werkgever zijn.

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info