Trottoir Guislainbrug

27 januari 2014

Het trottoir op de Guislainbrug (stadinwaarts, zijde Palinghuizen), ligt er na kabelwerken belabberd bij. Het is trottoir is er al smal wegens de aanwezige elektriciteitskasten, het ligt er nu ook nog eens slecht bij.

De brug is nochtans een belangrijke oversteekplaats voor voetgangers die vanuit de wijk Brugsepoort naar de halte van tramlijn 1 in de Jozef Guislainstraat gaan.

Welke stappen zal u ondernemen om verbeteringswerken aan dit trottoir te laten uitvoeren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Naar aanleiding van uw vraag heeft de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen het nodige onderzoek verricht. De brug is eigendom van AWV, maar de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen staat in voor het onderhoud van de voetpaden op de brug. De verslechtering van het voetpad door nutswerken kunnen wij niet bevestigen. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft geen weet van nutswerken op de brug en ook de Vlaamse Overheid, die in principe een vergunning dient af te leveren voor werken op de brug, is niet op de hoogte. Momenteel worden in de Palinghuizen (voetpad kant woningen) wel nutswerken uitgevoerd in opdracht van Elia. Mogelijks zorgt dit voor de verwarring?

Los van de mogelijke oorzaak zal aan de bevoegde sector van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wel opdracht gegeven worden om de toestand van de voetpaden op de brug na te gaan en indien nodig bijkomende herstellingen uit te voeren. Wij kunnen u wel al meegeven dat de dienst wegen, bruggen en waterlopen reeds herstellingen uitgevoerd heeft op de Guislainbrug op 06/01, 07/01,,08/01 en 03/02.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.