Sluipverkeer Wielewaalstraat (Gent)

27 januari 2014

De bewoners van de Wielewaalstraat klagen over te snel verkeer in hun straat, die vaak als sluipweg dient om het kruispunt Brugsesteenweg-Rooigemlaan te vermijden.

  • Zijn er reeds verkeerstellingen uitgevoerd in deze straat?
  • Zo ja, wat hebben deze uitgewezen en tot welke maatregelen kunnen deze leiden?
  • Zo nee, is de schepen bereid de nodige stappen te ondernemen om verkeerstellingen te laten uitvoeren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er zijn geen tellingen beschikbaar uit de Wielewaalstraat. Deze kunnen zeker uitgevoerd worden om de intensiteiten in de straat in kaart te brengen. Op die manier kunnen we de klacht objectiveren en nagaan of er maatregelen mogelijk zijn.

Het mobiliteitsbedrijf heeft een telling ingepland. Deze zal uitgevoerd worden vlak voor of net na de krokusvakantie.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.