Vandalisme Gustaaf Calierlaan

27 januari 2014

Bewoners van de Gustaaf Callierlaan melden me dat de buurt sedert enkele maanden geconfronteerd wordt met het systematisch kapot steken van de banden van auto’s. Dit is uiteraard niet alleen bijzonder vervelend, het is ook een dure aangelegenheid voor de slachtoffers.

Is deze problematiek u en/of de politie bekend?

Werden in dit verband reeds maatregelen genomen?

Zo ja, wat was hiervan het resultaat en welke toekomstige maatregelen zullen getroffen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Van de korpsleiding van LPZ (Lokale Politiezone) Gent volgende gegevens:

  • er werden 17 feiten geregistreerd tussen 26/12/2012 en 03/12/2013;
  • op één fiet na was de modus operandi steeds dezelfde nl. het doorprikken van 1 of 2 banden, rechts of links of beiden vooraan of achteraan met een soort priem;
  • in een aantal gevallen werden er bijkomende krassen aangebracht op het voertuig, vooraan en/of achteraan, in sommige gevallen werd ook de verlichting stukgeslagen of een spiegel afgebroken;
  • de voertuigen stonden geparkeerd langs de Gustaaf Callierlaan tussen huisnummer 222 en 292, maar ook op de openbare parking gelegen aan de afrit autostrade, Gustaaf Callierlaan. Eén feit werd geregistreerd in Ter Platen en 1 feit in de Olifantstraat;
  • alle slachtoffers meldden dat ze geen vermoedens hadden nopens de dader;
  • de feiten werden op volgende data gepleegd: 1 in december 2012, 3 in februari, 1 in maart, 2 in mei, 5 in juni, 1 in september, 1 in oktober, 2 in november, 1 in december 2013.

Bij analyse van de feiten luidt de conclusie van de politiedeskundigen dat het om één en dezelfde dader gaat, gelet op de specifieke locatie Gustaaf Callierlaan en de specifieke modus, nl. doorprikken van banden.

De operationele informatie was te miniem om een verder onderzoek op te starten. Een vatting op heterdaad lijkt momenteel de enige oplossing om de feiten te doen stoppen.

Gelet op de verbanden die nu gelegd zijn, en gelet op de reeks van feiten is er nu verscherpt toezicht door zowel personeel van het Wijkcommissariaat wat de avonduren betreft of door personeel van het O-team wat nachturen betreft.

Tot slot merkt de korpsleiding op dat er 2 maandan na de laatste aangifte (03.12.2013) geen nieuwe feiten zijn geregistreerd.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.