Overlast Fonteineplein en Blazoenstraat

19 februari 2014

Bewoners van het Fonteineplein en de Blazoenstraat signaleren verschillende vormen van overlast die ze zeer regelmatig ervaren in hun buurt. Zo wordt in de Balzoenstraat regelmatig langdurig geparkeerd door vrachtwagens, vermoedelijk afkomstig van chauffeurs die in de buurt wonen.

Ook parkeren voortdurend auto's op de strook langs het Fonteineplein, die eigenlijk als woonerf is ingetekend, wat gevaarlijk is omwille van de spelende kinderen. En hoewel de overlast van café ’t Fonteintje, sedert de heropening, is verminderd wordt bijvoorbeeld het feit dat de vuilniscontainers voortdurend op het trottoir blijven staan als hinderlijk ervaren.

  • Is de politie op de hoogte van deze overlast?
  • Zo ja, werden reeds initiatieven ondernomen om deze overlast aan te pakken?
  • Zo nee, zal het nodige worden gedaan om deze beperkte, maar hinderlijke, overlast voor de buurt aan te pakken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In navolging van uw schriftelijke vraag ontving ik van LPZ (Lokale Politiezone) Gent volgende toelichting:

Inzake de parkeerproblematiek in de Blazoenstraat en op het Fonteineplein is het zo dat er werd voorzien in een aantal specifieke controlemomenten waarbij echter geen geparkeerde vrachtwagens werden aangetroffen. De nodige ambtsverrichtingen werden gesteld inzake de in overtreding zijnde voertuigen. Zo ook werd nagekeken in hoeverre er nog vuilniscontainers op het trottoir werden geplaatst aan café ’t Fonteintje doch dit bleek negatief te zijn.

De uitbaatster van café ’t Fonteintje werd aangesproken inzake het verkeerdelijk plaatsen van vuilniscontainers op het trottoir.

Het Fonteineplein en omgeving blijven opgenomen in de reguliere patrouilleopdrachten van het WZT (Wijkzorgteam) Gent West.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.