Vragen

4 januari 2022 - Jaar na jaar zien de buurtbewoners het verkeer in de Borluutwijk toenemen. Niet alleen steeg het verkeer in het algemeen. Vooral het doorgaand verkeer, van en naar St.-Martens-Latem – via het Gemeenteplein/Kleine Gentstraat/Rijsbruggestraat, nam toe. Lees meer...

 


3 januari 2022 - In Stad Antwerpen is een proefproject gestart. Men ontwikkelt er zogenaamde Tuinstraten, met permanente vergroening en verblauwing als basisprincipes. Bestaande verharding wordt vervangen, wat kadert in de strijd tegen het zogenaamde hitte-eiland effect. Ook de waterinfiltratie vaart er wel bij. In één beweging wordt er een groener en kwaliteitsvoller straatbeeld gecreëerd. Lees meer...

 


16 december 2021 - Uit studies (cf. Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog? | Iedereen Leest) blijkt o.a. dat: 
  • Tussen 38% en 60% van de Vlaamse 9- tot 13-jarigen minstens een keer per week een boek of strip leest;
  • Bij de overgang naar het secundair onderwijs de leesfrequentie bij Vlaamse jongeren met 20% daalt voor zij die minstens maandelijks een boek lezen;
  • Op latere leeftijd (14 tot 17 jaar) de leesfrequentie stagneert. Bijna 1 op 3 (31%) leest minstens een keer per week of dagelijks;
  • Vlaamse jongeren in TSO en BSO iets minder frequent lezen;
  • Meer dan de helft van jongeren met een migratieachtergrond minstens wekelijks leest;
  • Maar 1 op 5 van de jongeren in jeugdzorg leest.
Om het lezen te bevorderen bij de kwetsbare jongeren en anderstalige kinderen leveren de Gentse bibliotheken grote inspanningen. Lees meer...

 


16 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose heeft lang gepleit voor een vereenvoudiging van het vergunningensysteem dat toegang geeft tot het autovrij gebied. Afgelopen september is het reglement ter zake aangepast met heel wat verbeteringen tot gevolg, onder meer voor zorgverstrekkers en op vlak van gebruiksvriendelijkheid. We zijn nu enkele maanden verder en zij stelt vast dat er zich nog een aantal anomalieën voordoen. Vreemd genoeg is het zo dat het ook op vandaag nog steeds niet mogelijk is om namen te koppelen aan nummerplaten die eerder al eens zijn ingegeven. Met andere woorden, dat kan alleen maar voor nieuwe nummerplaten waardoor dit zijn doel ietwat voorbijschiet. Het aanmelden via eID of Itsme is op zich goed maar blijft omslachtig. Een mobiele app zou op dat vlak soelaas kunnen brengen. Lees meer...

 


16 december 2021 - Begin november werd beslist om de Antwerpsesteenweg vanaf de grondwetlaan richting Dampoort af te sluiten voor het verkeer.  Dit naar aanleiding van de nieuwe fase van de werken aan de Dampoort. Deze regeling zou van kracht blijven tot mei 2022. Lees meer...

 


16 december 2021 - In september werd in de gemeenteraad gedebatteerd over de invoering van de Zuurstofwijken in Gent.  Lees meer...

 


16 december 2021 - De hoge energieprijzen brengen meerdere gezinsbudgetten in de problemen. Zij die geen vast tarief hadden zien de factuur sterk hoger worden. Ook de mensen die wel een vast tarief hadden, in de groepsaankoop van de provincie, houden nu hun hart vast met de faillissementsaanvraag van De Vlaamse Energieleverancier.  Lees meer...

 


16 december 2021 - Bij wegenis- en rioleringswerken is hinder gedurende een zeker periode normaal. Bij de werken in de Spitaalpoortstraat en omgeving lopen de aard en de duur van de hinder evenwel gestaag op. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de moerassige ondergrond in het gebied. Dit heeft vorig jaar al geleid tot schade aan huizen. Lees meer...

 


10 december 2021 - In de Kouterdreef, naast de ingang van CRU en ter hoogte van de gevel van juwelier CHRISTOFELLI, staat er een richtingswijzer naar stadsring (R40). Deze richtingswijzer stuurt bestuurders in de Kouterdreef naar de Kalandenberg/Mageleinstraat. Het is een richtingswijzer voor gemotoriseerd verkeer. Dit lijkt gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez een vreemde situatie. Lees meer...

 


9 december 2021 - Tweeënhalf jaar geleden is het arbeidspact gelanceerd. Met dit pact wil het college werk maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en heeft de concrete ambitie om 2500 inactieve of werkzoekende Gentenaars aan de slag te krijgen. Het feit dat alle betrokken stakeholders zich achter dit pact scharen is een absolute opportuniteit en zoals u weet steunen wij vanuit Open VLD het voornemen om meer mensen aan een job te helpen. Dat is immers de beste sociale zekerheid. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   86     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.