Vragen

30 november 2017 - Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent de woningtypetoets. Een verplicht beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning dan wel een meergezinswoning kan vergund worden. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven. Lees meer...

 


23 november 2017 - Centrumbewoners (zone 3) ervaren het gebrek aan parkeerplaatsen binnen de bewonerszone als een belangrijk probleem. Bewoners zoeken er minutenlang naar een parkeerplaats. Zoektochten tot meer dan een half uur zijn geen uitzondering. Vooral het groot aantal innames voor werken, containers, parkeerverboden… zou er voor een gebrek aan parkeerplaatsen zorgen. Lees meer...

 


23 november 2017 - Wie geconfronteerd wordt met werken in een straat waar een parkeerregime geldt en hierdoor met parkeerproblemen geconfronteerd wordt kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kan men in de omliggende zone gratis parkeren. Lees meer...

 


23 november 2017 - Via de pers vernamen we dat tijdens een nieuwe onderhoudsbeurt van de ‘klokkenstoel’, na de vegen in 2015, nu ook de handtekening van Borremans eraan moest geloven. Het stadsbestuur zou inmiddels haar excuses hebben aangeboden aan de kunstenaar. Lees meer...

 


20 november 2017 - Ingevolge de invoering van het nieuwe circulatieplan is de reeds jaren bestaande parkeerproblematiek in het UZGent nog scherper geworden. Langzaam maar zeker vindt een verschuiving plaats naar parkings waar dit verkeer eigenlijk niet thuishoort, zoals op de parking van het UZGent. Lees meer...

 


20 november 2017 - Op alle koopzondagen wordt het openbaar vervoer op de tram- en buslijnen naar en in Gent gratis aangeboden door PUUR GENT. Het ging daarvoor een overeenkomst aan met De Lijn. Via de ticketautomaten zouden echter wel tickets kunnen gekocht worden en ook digitale tickets (sms- en m-tickets) zouden door De Lijn aangerekend worden. Lees meer...

 


20 november 2017 - Onderwijs is één van de pijlers van onze samenleving. De uitdagingen zijn – in het bijzonder in een stedelijke context – niet gering. Nog steeds te veel jongeren verlaten de schoolbanken zonder kwalificatie. Deze vroegtijdige schoolverlaters betreden de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien. Lees meer...

 


20 november 2017 - Vorige week opende op de campus van het UZ Gent het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Een uniek project waarbij het UZ Gent, het parket, het DNA-laboratorium en de politie alle hulp voor slachtoffers op één plek samenbrengen. Lees meer...

 


17 november 2017 - Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30 april 2015 over de Hakkeneisstraat bleek dat de optimalisatie van de straat op de agenda stond. Een integrale heraanleg was op dat moment echter geen optie. Vandaag gaan er geruchten dat de Hakkeneisstraat op termijn toch integraal heraangelegd zou worden. Lees meer...

 


17 november 2017 - Bewoners en handelaars van de Serpentstraat merken steeds vaker bedelaars op in hun straat waardoor vaak de doorgang wordt belemmerd. Het betreft hier immers een smalle straat met talrijke handelszaken, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De bedelaars spreken daarenboven vaak alle voorbijgangers actief aan om een aalmoes te bekomen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   11   12   13   14   25   50   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.