Vragen

10 december 2021 - In de Kouterdreef, naast de ingang van CRU en ter hoogte van de gevel van juwelier CHRISTOFELLI, staat er een richtingswijzer naar stadsring (R40). Deze richtingswijzer stuurt bestuurders in de Kouterdreef naar de Kalandenberg/Mageleinstraat. Het is een richtingswijzer voor gemotoriseerd verkeer. Dit lijkt gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez een vreemde situatie. Lees meer...

 


9 december 2021 - Tweeënhalf jaar geleden is het arbeidspact gelanceerd. Met dit pact wil het college werk maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en heeft de concrete ambitie om 2500 inactieve of werkzoekende Gentenaars aan de slag te krijgen. Het feit dat alle betrokken stakeholders zich achter dit pact scharen is een absolute opportuniteit en zoals u weet steunen wij vanuit Open VLD het voornemen om meer mensen aan een job te helpen. Dat is immers de beste sociale zekerheid. Lees meer...

 


7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag d.d. 06 januari 2020 van Stephanie D'Hose aangaande de uitbouw van zogenaamde Mobipunten gaf de schepen het volgende mee:
"Stad Gent is gestart met het uitwerken van een visie rond mobipunten. Dit kadert trouwens ook binnen de vervoerregio. Momenteel kunnen we nog geen concrete invulling of timing geven hiervan." Lees meer...

 


7 december 2021 - Begin juli 2020 heeft collega Peeters een vraag gericht aan schepen De Bruycker omtrent de problematiek van de bomen in de Roodborstjesstraat, meer bepaald wat de impact betrof op de staat van de voetpaden. Die zijn inmiddels gerooid en er zijn nieuwe aangeplant. Ongeveer een jaar geleden zijn vervolgens de voetpaden in de Roodborstjesstraat te Wondelgem heraangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van dolomiet. Lees meer...

 


7 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose vroeg reeds een tweetal keer naar het project 'Boom zoekt grond'. De schepen gaf in het antwoord op haar laatste vraag daarover het volgende aan: " Indien samenwerking met de Provincie niet mogelijk zou blijken zal de Stad zelf een groepsaankoop organiseren in het winterseizoen 2021-’21. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar immers niet zelf kunnen opnemen." Lees meer...

 


7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose d.d. 06 november 2019 antwoordde schepen Watteeuw het volgende: "Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig. Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Lees meer...

 


7 december 2021 - In het antwoord op de vraag van Stephanie D'Hose (schriftelijke vraag d.d. 16 maart 2021) omtrent geluidsoverlast veroorzaakt door verkeersmaatregelen, geeft schepen Watteeuw het volgende mee: "Ondertussen kijken we ook naar nieuwe ontwikkelingen zoals trajectcontrole of de flexibele drempel die mee veert met het zwaar vervoer en waarvan de eerste testresultaten op straat alvast hoopgevend zijn." Lees meer...

 


3 december 2021 - Gemeenetraadslid Stepanie D'Hose vroeg de schepen voor mobiliteit eerder naar de cijfers inzake weesfietsen van 2019. Lees meer...

 


23 november 2021 - Op de commissie MOW van maart 2021 antwoordde schepen Watteeuw op een vraag van collega Van Renterghem inzake het autovrij gebied het volgende: “De evaluatie van de bestaande signalisatie voor het hele autovrije gebied staat gepland voor het najaar van 2021.” De schepen meldde eveneens het volgende: “Algemeen streven we met deze evaluatie naar meer uniformisering van signalisatie en andere aanduidingen op het openbaar domein, en daardoor grotere herkenbaarheid.” Lees meer...

 


19 november 2021 - Net zoals andere centrumsteden moeten we ook in Gent aandacht hebben voor leegstand van handelspanden. De cijfers hierover zijn in onze stad gelukkig nog steeds relatief goed in vergelijking met andere steden, al wordt het verschil kleiner.  Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   86     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.