Vragen

11 mei 2017 - Sinds de invoering van het circulatieplan lijkt de parkeerdruk op het François Laurentplein te zijn toegenomen. Het niet vinden van een parkeerplaats in de buurt kost bewoners een omweg van zo’n 3 kilometer. Op het François Laurentplein zijn het aantal bewonersparkeerplaatsen bijzonder beperkt en er wordt vaak slordig en foutief geparkeerd waardoor vaak parkeerplaatsen verloren gaan. Lees meer...

 


11 mei 2017 - Door de ingebruikname van de ANPR-camera’s voor het controleren van de toegang tot het autovrij gebied zijn de klassieke papieren vergunningen afgeschaft. Een administratieve vereenvoudiging die meteen ook de mogelijkheid geeft om, zelfs als bewoner zelf, flexibel vergunningen te kunnen toekennen aan bezoekers. Toch heeft het verdwijnen van de papieren vergunning ook nadelen. Zo worden vergunningshouders al gauw kwaad bekeken of zelfs terecht gewezen door menig voetganger of fietser. Lees meer...

 


11 mei 2017 - Tijdens de themacommissie over de invoering van het circulatieplan heb ik expliciet gevraagd naar de maatregelen die zouden worden genomen om de sociale veiligheid op de nieuwe en bestaande P+R’s te garanderen. Lees meer...

 


5 mei 2017 - In het kader van het REG-actieplan Openbare Verlichting 2014-2019 keurde het college op 21 maart 2016 het aanpassen van de openbare verlichting in diverse straten in Gent, waaronder de Blekersdijk, goed. Bewoners lijken echter de aanpassing van de verlichting in hun straat te betreuren. Lees meer...

 


28 april 2017 - In het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren op zon- en feestdagen en op 11 juli vrijgesteld van retributie. In tegenstelling tot bij de oude parkeerautomaten is op de nieuwe toestellen geen enkel extract van het retributiereglement aangebracht. Lees meer...

 


28 april 2017 - Recent werd de openbare verlichting langs het fiets- en wandelpad langs de Leie, parallel met de Snepkaai, verwijderd. Hoewel in het donker het fietspad langs de Snepkaai zelf kan worden gebruikt kan dit gevaarlijke situaties opleveren, temeer omdat aan de waterkant geen afsluiting of beveiliging voorzien is. Lees meer...

 


27 april 2017 - Bewoners van de Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan signaleren dat de verkeersborden D5 op de kleine rotonde in de straat onvoldoende zichtbaar zijn en auto’s hierdoor in de verkeerde richting langs de rotonde rijden. Lees meer...

 


24 april 2017 - De Raad van Europa wil met zijn campagne ‘No Speech Movement’ online mensenrechten in de kijker te zetten en vormen van haatspraak, racistische en discriminerende uitlatingen intomen. Vorig jaar kreeg de campagne voor de eerste keer ook een Vlaamse invulling. Lees meer...

 


24 april 2017 - In Antwerpen wil men elke dag tot 5.000 auto’s minder in de file dankzij het gebruik van de smartphone. ‘Slim naar Antwerpen’ ontwikkelde hiervoor drie apps die moeten vermijden dat mensen steeds hun traditionele route nemen en zo de file inrijden. Lees meer...

 


24 april 2017 - De situatie voor fietsers langs de Kuiperskaai blijft onduidelijk. Op mijn eerdere vraag hierover gaf u aan dat het dubbelrichtingsfietspad niet kan worden doorgetrokken omdat er onvoldoende ruimte is. Het korte stukje dubbelrichtingsfietspad is er enkel om de fietsers toe te laten vanaf de Lammerstraat de nieuwe fietsbrug naar de Krook te bereiken. Sommige fietsers blijken te denken dat ze niet links van de rijbaan mogen blijven rijden en steken er zelfs de rijbaan over om hun weg verder te zetten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   22   23   24   25   26   50   69     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.