Vragen

24 januari 2017 - Op verschillende plaatsen, vooral t.h.v. de taxi-standplaatsen, ligt het Woodrow Wilsonplein er bijzonder slecht bij. Concreet heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


24 januari 2017 - Pendelaars signaleren de toenemende trend van opdringerige bedelaars aan het Station Gent Sint-Pieters. In enkele minuten tijd zouden treinreizigers in of rond het station tot meerdere keren aangesproken worden door bedelaars, vaak met hetzelfde verhaal: ze vragen geld voor eten of hebben geld nodig voor een hotel omdat de nachtopvang volzet is, meestal in het Frans. Lees meer...

 


23 januari 2017 - In het verleden heb ik al een vraag gesteld over het sneeuw- en ijzelplan dat toen was geëvalueerd en wat in de toekomst jaarlijks zou gebeuren. Eén van de aanpassing toen was de inzet van 2 extra fietspadstrooiers. Met resultaat, want het ijzelvrij maken van de fietspaden gaat er op vooruit in Gent. Lees meer...

 


23 januari 2017 - Ter hoogte van de nieuwe fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug is geen enkele verlichting voorzien. Zeker op donkere dagen komen heel wat pendelfietsers hier op een onverlicht stukje fietspad terecht. Lees meer...

 


17 januari 2017 - Met een ludieke campagne zet stad Gent baasjes ertoe aan hun kat te laten steriliseren. Wie zijn dier steriliseert of castreert wordt beloond met een cadeaubon. Op die manier wil men het aantal katten die in asielen terecht komen of op straat zwerven verminderen. Lees meer...

 


12 januari 2017 - Samen met het Gemeentefonds en de aanvullende personenbelasting behoren de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen. In Gent is de afgelopen jaren lustig gebouwd en verbouwd, wat een impact kan hebben op die inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Lees meer...

 


12 januari 2017 - In de beleidsnota 2014-2019 van Ivago staat, in het kader van verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger, dat zal onderzocht worden  in hoeverre er, naast de huidige toegangskaart voor de recyclageparken, gebruik kan worden gemaakt van de elektronische identiteitskaart als toegangskaart. Hiervoor bleek immers een grondige studie in samenwerking met CEVI noodzakelijk. Lees meer...

 


12 januari 2017 - Later dit jaar rijden er elektrische busjes door het autovrij gebied van de Gentse binnenstad, de zogeheten 'People movers'. Zo moet het voor mensen die minder goed te been zijn makkelijker worden zich te verplaatsen. Zowel in "de Wijze Gazet" over mobiliteit in Gent, als in de pers verscheen een oproep naar originele ideeën voor de naam van de elektrische busjes. Lees meer...

 


11 januari 2017 - Na de voorbije aanslagen hebben verschillende overheden in ons land maatregelen genomen om de veiligheid van de burgers te verhogen. Naast tal van maatregelen om de openbare veiligheid te verhogen werden er ook maatregelen genomen in bepaalde overheidsgebouwen, onder meer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en diverse gebouwen van de ministeries en agentschappen. Lees meer...

 


9 januari 2017 - In de commissie Cultuur, Sport en Feesten van oktober 2016 heeft u naar aanleiding van een mondelinge vraag de stand van zaken meegegeven rond de herbestemming van het beschermde monument Hotel d’Hane Steenhuyse. Het bepalen van de randvoorwaarden waarbinnen exploitatie mogelijk is, is voor de Dienst Monumentenzorg al enige tijd een hinderpaal om de concessie-oproep te kunnen publiceren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   22   23   24   25   26   50   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.