Vragen

12 december 2016 - De voorbije weken bleek vooral Wondelgem en omgeving getroffen door een hoog aantal inbraken en pogingen daartoe. Volgens cijfers die in de pers verschenen dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Lees meer...

 


8 december 2016 - Fietsers worden al enige tijd geconfronteerd met een verwarrende situatie ter hoogte van het kruispunt Kuiperskaai / Lammerstraat. Hoewel de wegmarkering er een dubbelrichtingsfietspad aangeeft staat enkele meters verderop een verbodsbord C11. Lees meer...

 


6 december 2016 - In het station Gent-Sint-Pieters is een digitaal 3D-infopunt aanwezig voor bezoekers aan onze stad. Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Gent zette met dit infopunt naar verluidt de primeur van de eerste permanente, op afstand bemande toeristische 3D-toepassing ter wereld op zijn naam. Lees meer...

 


6 december 2016 - In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...

 


23 november 2016 - In het verleden heb ik reeds verschillende vragen gesteld over de hoge parkeerdruk waarmee bewoners in de Bloemekenswijk worden geconfronteerd. In antwoord op mijn vraag in het vragenuur van maart hierover stelde u dat de gesprekken over mogelijk dubbelgebruik van private parkeerterreinen nog niet waren afgelopen en blijvend zou gezocht worden naar mogelijkheden. Lees meer...

 


23 november 2016 - Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen. Lees meer...

 


23 november 2016 - Op verschillende plaatsen in de stad is de bovenleiding van de oude trolleybussen inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Dit is echter nog niet overal het geval. Staduitwaarts langs de Rodetorenkaai en Hagelandkaai is de bovenleiding nog aanwezig. Lees meer...

 


21 november 2016 - Momenteel is er langs de Ottergemsesteenweg-Zuid geen zebrapad ter hoogte van de oversteekplaats tussen de Ghelamco-arena en parking B (Brico). Nochtans parkeren vele werknemers en klanten in de parking, en is het oversteken er momenteel zeer gevaarlijk. Lees meer...

 


15 november 2016 - Een zestal maanden geleden stelde ik een vraag over de sluitingsdag van de recyclageparken van IVAGO. Die zijn immers open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Lees meer...

 


7 november 2016 - Handelaars in de Donkersteeg maken melding van herhaaldelijke geuroverlast door wildplassen t.h.v. de fietsenstalling onder de luifel in de straat. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   65     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.