Vragen

27 juni 2016 - De eerste nieuwe parkeerautomaten zijn inmiddels in gebruik genomen. Omdat een gebruiker niet meer terug naar zijn of haar auto moet stappen om het ticket achter de voorruit te leggen is men ervanuit gegaan dat er minder automaten nodig zijn. Lees meer...

 


23 juni 2016 - De wegcode bevat een gemeenschappelijke bepalingen voor de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) die stelt dat de staanders of steunen, en zoveel mogelijk de achterkant, van deze verkeersborden een oranje kleur moeten hebben. Lees meer...

 


22 juni 2016 - De peters en meters van de speelstraten ontvingen een mail van de jeugddienst waaruit blijkt dat geen spelmateriaal ontleend kan worden. “Wegens infrastructuurproblemen beschikken we maar over een heel beperkt deel van ons materiaal. Hierdoor kunnen we enkel materiaal ontlenen aan de nieuwe speelstraten”, klinkt het in de mail. Lees meer...

 


22 juni 2016 - De netheid van de vijver in het Muinkpark langs de kant van de Hofstraat laat te wensen over. Het water is helemaal zwartgekleurd en dit gaat gepaard met de nodige geurhinder. Buurtbewoners vrezen dat de situatie gezien de komende zomermaanden er niet op zal verbeteren. Lees meer...

 


16 juni 2016 - Het nieuwe parkeerplan wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. Naast nieuwe parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend parkeren en nieuwe parkeerautomaten staat in het parkeerplan dat een regeling zou uitgewerkt worden voor specifieke doelgroepen die interventies moeten doen bij bewoners zoals elektriciens, loodgieters, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers. Lees meer...

 


30 mei 2016 - Vorig jaar keurde de gemeenteraad een motie goed om Vlaanderen op te roepen om statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen en ook in het actieplan ‘Proper Gent’ werd een pleidooi voor het invoeren van statiegeld opgenomen. Dat de uitvoering van een impactanalyse alvast was opgenomen in het Vlaams regeerakkoord is uiteraard positief. Lees meer...

 


30 mei 2016 - Momenteel vinden ingrijpende wegenwerken plaats zowel langs de Wondelgemkaai als de Pantserschipstraat. De bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de werken zorgen over het sluipverkeer als gevolg van die werken. Lees meer...

 


27 mei 2016 - De trottoirs in Visserij zijn op verschillende plaatsen in slechte staat. Bovendien lijken straatgeveltuintjes op verschillende plaatsen schade te veroorzaken en is een obstakelvrije doorgang niet meer gegarandeerd. Lees meer...

 


4 mei 2016 - In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...

 


4 mei 2016 - Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   61     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.