Vragen

4 mei 2016 - Bewoners van de Nonnemeersstraat, Abdisstraat en Henleykaai worden ’s avonds steevast geconfronteerd met een hoge parkeerdruk, grotendeels veroorzaakt door cursisten van het avondonderwijs op de campus Henleykaai. In de straten geldt betalend parkeren, maar er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor de houders van een bewonerskaart. Lees meer...

 


28 april 2016 - In Gent zijn er heel wat parken en groengebieden, ze vormen als het ware groene oases in en rond de stad waar mensen tot rust komen, picknicken, studeren, kinderen spelen... Ze worden ook vaak gebruikt door fietsers als veilige fietsverbinding of 'shortcut'. Lees meer...

 


18 april 2016 - Dit jaar zouden in ons land al minstens 28 doden gevallen zijn bij woningbranden. Een rookmelder, waar onze brandweer al actief promotie voor voert, verdubbelt de overlevingskans van bewoners. Zoals u eerder aangaf in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag: ‘Het aantal branden zal er niet door verminderen, maar het aantal slachtoffers wel’. Lees meer...

 


15 april 2016 - De recyclageparken van IVAGO zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Voor hen zijn er momenteel geen mogelijkheden om naar het recyclagepark te gaan. Lees meer...

 


15 april 2016 - Enkele bewoners van de Hamerstraat en de Olijfstraat zijn in de periode eind maart, begin april slachtoffer geworden van vandalisme. Er is van schade aan enkele tot tientallen auto’s door jongeren die zelf in de buurt wonen. Hierover zou klacht zijn ingediend bij de politie. De slachtoffers hebben echter het gevoel dat hun klacht weinig uithaalt. Lees meer...

 


14 april 2016 - Heel wat Gentenaars en ‘Gentgebruikers’ zullen hun gewoonten moeten aanpassen aan de invoering van het parkeer- en ciruclatieplan in Gent. Het mobiliteitsplan stelt terecht dat ook toeristen een belangrijk deel van de ‘Gentgebruikers’ zijn. Jaarlijks worden honderdduizenden overnachtingen geboekt in Gent. Lees meer...

 


11 april 2016 - Zaterdag vernamen we via de pers dat het verwijderen van een prop, die al enkele weken onderaan het schilderij De Maagd op de klokkenstoel hing, iets te grondig gebeurde. Ook de verfstrepen naast het schilderij, die er integraal deel van uitmaken, werden verwijderd. Lees meer...

 


7 april 2016 - In het persbericht 'Eén jaar voor de invoering van het Circulatieplan' van 1 april ll. wordt aangegeven dat de voorbije jaren zwaar is geïnvesteerd in de kwalitatieve heraanleg van het openbaar domein. Zo is er sprake van meer dan 40.000m² voetpad dat werd heraangelegd en meer dan 55 km fietsinfrastructuur. Lees meer...

 


30 maart 2016 - Het ASTRID-netwerk is een digitaal netwerk voor mobiele telecommunicatie via radio’s dat door verschillende hulpdiensten, waaronder politie en brandweer gebruikt wordt. Ook de Politiezone Gent maakt gebruik van het netwerk. Lees meer...

 


21 maart 2016 - De problematiek van de hoge parkeerdruk in de Bloemekenswijk heb ik al meermaals aangekaart. De wijk kampt al jaren met een parkeerprobleem, ontstaan door een toenemend aantal auto's en afnemend aantal parkeerplaatsen. Momenteel wordt de bestaande parkeercapaciteit in de wijk echter niet optimaal benut en zijn er heel wat mogelijkheden tot dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   61     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.