Vragen

30 08 2016 - In het politiebulletin dat we ontvangen is enkel een ‘globaal’ aantal inbraken op Gents grondgebied opgenomen. In het verleden bleken er echter soms grote verschillen te bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


30 08 2016 - Alle inspanningen ten spijt, na iedere zomerdag ligt de Gras- en Korenlei nog steeds bezaaid met afval. De extra afvalkorven, veegbeurten en sensibiliserende boodschappen met de prijs van een GAS-boete voor zwerfvuil lijken weinig uit te halen. Lees meer...

 


29 08 2016 - In de Gouvernementstraat is een tijdelijke parkeerplaats voor personen met een beperking voorzien. De parkeerplaats is echter nogal ongelukkig ingepland en kan niet gebruik worden vanwege gele betonblokken, tijdelijke elektriciteitskasten en gestalde fietsen. Lees meer...

 


1 juli 2016 - Tijdens de gemeenteraad van mei antwoordde u op een mondelinge vraag dat u het nieuwe Pro League-ticketingsysteem werd aangepast waardoor het UiTPAS-systeem vanaf komend voetbalseizoen ook kan gebruikt worden voor wedstrijden van KAA Gent. Lees meer...

 


27 juni 2016 - Ouders krijgen een belastingvermindering voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook de kosten voor activiteiten van jeugdwerkinitiatieven of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Hierdoor reikt ook Stad Gent verschillende fiscale attesten uit: zowel voor kinderopvang, initiatieven van de jeugddienst en sportkampen. Lees meer...

 


27 juni 2016 - De eerste nieuwe parkeerautomaten zijn inmiddels in gebruik genomen. Omdat een gebruiker niet meer terug naar zijn of haar auto moet stappen om het ticket achter de voorruit te leggen is men ervanuit gegaan dat er minder automaten nodig zijn. Lees meer...

 


23 juni 2016 - De wegcode bevat een gemeenschappelijke bepalingen voor de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) die stelt dat de staanders of steunen, en zoveel mogelijk de achterkant, van deze verkeersborden een oranje kleur moeten hebben. Lees meer...

 


22 juni 2016 - De peters en meters van de speelstraten ontvingen een mail van de jeugddienst waaruit blijkt dat geen spelmateriaal ontleend kan worden. “Wegens infrastructuurproblemen beschikken we maar over een heel beperkt deel van ons materiaal. Hierdoor kunnen we enkel materiaal ontlenen aan de nieuwe speelstraten”, klinkt het in de mail. Lees meer...

 


22 juni 2016 - De netheid van de vijver in het Muinkpark langs de kant van de Hofstraat laat te wensen over. Het water is helemaal zwartgekleurd en dit gaat gepaard met de nodige geurhinder. Buurtbewoners vrezen dat de situatie gezien de komende zomermaanden er niet op zal verbeteren. Lees meer...

 


16 juni 2016 - Het nieuwe parkeerplan wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. Naast nieuwe parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend parkeren en nieuwe parkeerautomaten staat in het parkeerplan dat een regeling zou uitgewerkt worden voor specifieke doelgroepen die interventies moeten doen bij bewoners zoals elektriciens, loodgieters, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   63     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.