Vragen

18 oktober 2016 - Gebruikers van een parkeerkaart voor mensen met een handicap signaleren dat de Gentse politie er een wel zeer strikte interpretatie van het gebruik van de kaart zou op nahouden. De wegcode stelt dat de kaart enkel mag gebruikt worden als houder zelf rijdt of meerijdt met het voertuig. Lees meer...

 


17 oktober 2016 - De openbare toiletten onder de stadshal beschikten aanvankelijk over een ruimte voor het verversen van baby’s (baby-kussen ed.). Na een brand in een elektriciteitkast onder de stadshal raakte deze ruimte beschadigd. Deze verzorgruimte werd echter niet vernieuwd, waardoor ze op vandaag niet meer open is voor het publiek. Lees meer...

 


13 oktober 2016 - Van 11/10 tot 26/10 voeren FARYS en Stad Gent werken uit in de Kortedagsteeg, inclusief het kruispunt Ketelvest/Grote Huidevettershoek. Deze werken hebben niet alleen een grote impact op de bewoners en handelaars van de Kortedagsteeg zelf, maar ook van de Ketelvest, Saghermanstraat, Sint-Jansvest en omliggende straten. Lees meer...

 


10 oktober 2016 - In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag m.b.t. de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent, het zogenaamde  20-steegjesplan, bleek dat de eerste werken wellicht al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering zouden gaan. Duidelijk was in elk geval dat de Werregarenstraat als eerste moest opgenomen worden. Lees meer...

 


10 oktober 2016 - Naar aanleiding van mijn vraag met betrekking tot het verdwijnen van het skatepark op de site Tondelier stelde u dat er een nieuw skatepark aan de Blaarmeersen zal worden ingeplant tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport op de Zuiderlaan. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur het skatepark te realiseren. Lees meer...

 


10 oktober 2016 - Tot 2015 was in het Geeraard de Duivelsteen het Rijksarchief gevestigd, maar dit is ondertussen verhuisd naar de Bagattenstraat. Het Duivelsteen werd daarop te koop gesteld door de Regie der Gebouwen. Lees meer...

 


7 oktober 2016 - Graag ontving ik een overzicht van het aantal sluikstortmeldingen en het aantal werkdagen tot opruiming (per ophaalzone) van een gemelde sluikstort voor de eerste negen maanden van 2016. Lees meer...

 


30 09 2016 - Het kruispunt Europalaan / Verenigde-Natieslaan betreft een infrastructureel als rotonde ingericht kruispunt, doch is het vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet als dusdanig geregeld, noch gesignaleerd. Zo geldt er voorrang van rechts voor het verkeer komende van de Europabrug / Neermeerskaai, aangegeven via een verkeersbord B17. Lees meer...

 


27 09 2016 - Sinds 2014 ontvangt de vzw Lyrica geen nominatieve subsidie meer van de stad Gent. Nochtans was deze subsidie de jaren ervoor nog verhoogd naar 5000 euro. Dit omwille van het waardevolle karakter van hun werking. Vzw Lyrica heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het structureel terugdringen van deze subsidie voor de vzw niet houdbaar is. Lees meer...

 


27 09 2016 - De zitbanken langs de Tichelrei worden frequent gebruikt door bewoners van de nabijgelegen residenties voor senioren. De zitbanken staan echter in de plantvakken waardoor een boordsteen opsteekt die voor hinderlijke en gevaarlijke situaties zorgt voor mensen die minder goed te been zijn, zich met krukken of een rollator verplaatsen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   50   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.