Vragen

27 09 2016 - De zitbanken langs de Tichelrei worden frequent gebruikt door bewoners van de nabijgelegen residenties voor senioren. De zitbanken staan echter in de plantvakken waardoor een boordsteen opsteekt die voor hinderlijke en gevaarlijke situaties zorgt voor mensen die minder goed te been zijn, zich met krukken of een rollator verplaatsen. Lees meer...

 


27 09 2016 - In het kader van het nieuwe bedrijfsvervoersplan werd de personeelsleden recent gevraagd naar de keuze voor hun woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2017. De deadline voor het opgeven van het nieuwe woon-werkverkeer was vrijdag 23 september. Lees meer...

 


26 09 2016 - Aan het Hippoliet Lippensplein, beter bekend als "’t Rond Punt", is langs de kant van de Brabantdam momenteel geen enkele oversteekplaats voor voetgangers meer, niet op de as Brabantdam, Kuiperskaai, noch Vlaanderenstraat. De verkeerssituatie op deze plaats zal sowieso wijzigen n.a.v. de invoering van het ciruclatieplan. Lees meer...

 


20 09 2016 - “Mama's met een missie” ijvert ervoor om in elke stad in ons land een ruimte te voorzien met een publieke, permanente verzorgingstafel voor grote kinderen en volwassenen met een beperking. Op dit moment is dit alleen in Leuven het geval. Lees meer...

 


20 09 2016 - Tijdens de commissie van december polste ik naar uw bereidheid om, zoals OCMW Gent, prioritair AED toestellen te laten plaatsen in alle resterende stadsgebouwen waarvoor dit voorheen nuttig bleek. Mede door de gedragenheid, over de partijgrenzen heen, van het voorstel antwoordde u toen dat u de mogelijkheden hiertoe zou laten bekijken. Lees meer...

 


19 09 2016 - Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn. Lees meer...

 


19 09 2016 - In het voorjaar werd in Gentbrugge het initiatief genomen een nieuw soort buurtnetwerk tegen inbraken en diefstallen op te starten via de sociale mediatoepassing WhatsApp. Een idee dat komt overgewaaid uit Nederland. Elk lid komt hierbij in een WhatApp-groep terecht en ziet meldingen van andere leden op zijn smartphone. Lees meer...

 


15 09 2016 - Bij het begin van deze legislatuur werd de belasting op onbebouwde bouwgronden aangepast, met een progressief tarief, om het op de markt brengen van ongebruikte bouwgronden te stimuleren. Ongebruikte bouwgronden verkleinen immers het woonaanbod in de stad het op de markt brengen van die gronden en kan het aanbod vergroten en de prijs van bouwgronden in de stad doen dalen. Lees meer...

 


15 09 2016 - Bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de ingrijpende wegenwerken werken langs de Wondelgemkaai en de Pantserschipstraat zorgen over het sluipverkeer. Lees meer...

 


15 09 2016 - In het verleden heb ik reeds enkele vragen ingediend omtrent de timing waarbinnen het bij de stad mogelijk zou worden om een stedenbouwkundige aanvraag digitaal in te dienen. De digitale aanvraag zorgt voor een eenvoudiger en transparantere procedure en komt de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Het kan ook zorgen voor een besparing in hoofde van de stad. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   50   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.