Vragen

11 maart 2021 - met betrekking tot de verkeerssituatie in de (heraangelegde) Lammerstraat had gemeenteraadslid Stephanie D'Hose een aantal vragen voor schepen van mobiliteit Watteeuw. Lees meer...

 


8 maart 2021 - De laatste tijd duiken er op sociale media meer en meer berichten over phishing mails en -sms’jes om mensen te bedotten. Oplichters waren tijdens de Corona-crisis dan ook zeer creatief. Ook vishing is aan een opmars bezig. Oplichters bellen naar de mensen om persoonlijke informatie of kredietkaartgegevens te ontfutselen.  Lees meer...

 


8 maart 2021 - Van zodra de eerste zonnestralen komen piepen, zit het vol langs de oevers van de Watersportbaan. Het vele zwerfvuil langs de Watersportbaan werd reeds eerder aangekaart. Maar het valt gemeenteraadslid Carl De Decker nu ook op, dat er veel afval blijft liggen langs de oevers, dat nadien in het water terecht komt.   Lees meer...

 


4 maart 2021 - De verkeerssituatie in het noorden van Gent is niet evident momenteel en dat dreigt ook wel nog even zo te zijn. Er zijn diverse grote werven aan de gang en er zitten nog ingrijpende werken aan te komen. Lees meer...

 


24 februari 2021 - Er is enige beroering ontstaan met betrekking tot de werken aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Rooigemlaan. Er verdwijnen heel wat parkeerplaatsen en de buurtbewoners maken zich ongerust. Het gaat om circa 15 plaatsen. Lees meer...

 


18 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van oktober vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de evaluatie van de tijdelijke fietsstallingen in de binnenstad. Schepen voor mobiliteit Watteeuw gaf toen aan dat de evaluatie nog in volle opmaak was. Lees meer...

 


18 februari 2021 - Sedert een aantal jaren werkt PZ Gent samen met Natuurpunt, door hun afgeschreven ICT-materiaal te schenken aan een bedrijf dat samenwerkt met Natuurpunt. Hierdoor kunnen met de opbrengsten bomen aangeplant worden. Lees meer...

 


17 februari 2021 - De Gentse schepen voor mobiliteit maakt deze legislatuur verder werk van een fietsparkeerplan waarbij op wijkniveau wordt gewerkt. Dringende aanvragen waarbij niet gewacht kan worden tot wanneer de wijk wordt onderzocht waarop ze betrekking hebben, worden ad hoc behandeld. Lees meer...

 


17 februari 2021 - Indien een aanvrager het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande omgevingsvergunningen beschikt hij of zij over een rechtsmiddel: er kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Nadien kan men zich ook nog wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Lees meer...

 


11 februari 2021 - De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   81     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.