Vragen

18 november 2021 - De vijfde editie van het Lichtfestival was alweer een topper, waarvoor mijn uitdrukkelijke waardering voor de schepen en iedereen die er aan heeft meegewerkt. Aan de bezoekerscijfers en de vele positieve reacties hebben we kunnen merken dat de Gentenaars er enorm naar uitkeken. Dankzij het respectvolle publiek is deze editie toch kunnen doorgaan en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Lees meer...

 


17 november 2021 - Dat ontharding één van de maatregelen is die de opwarming van onze binnensteden (het zogenaamde hitte-eiland effect) hoeft geen betoog. Het is dan ook goed dat we hier als Stad Gent werk van maken. Dit gebeurt uiteraard best op vlak van objectieve data. Zo kunnen we bepalen hoe ver we staan en waar we naartoe willen. Inzake verharding zijn Vlaamse cijfers beschikbaar op gemeenteniveau. Lees meer...

 


16 november 2021 - Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen legt Stad Gent heel wat voorwaarden op waaraan inschrijvers moeten voldoen. Ook op financieel vlak. Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden en kandidaten te kunnen uitsluiten waarvan op voorhand reeds geweten is dat ze bepaalde opdrachten van enige omvang niet tot een goed einde kunnen brengen gelet op hun financiële toestand. Lees meer...

 


29 oktober 2021 - Eerder vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de werken in de Kouterbosstraat. Er is nogal wat ongerustheid bij de bewoners aangaande verkeersveiligheid. Lees meer...

 


19 oktober 2021 - De kastjes die aan de muur in de Stadhuissteeg hangen zijn leeg en staan vol met graffiti. Dit oogt niet mooi in het straatbeeld. Lees meer...

 


15 oktober 2021 - Indien uw woning onbewoonbaar is door brand, ontploffing, overstroming, … en je kan nergens terecht, dan kan er een noodwoning aangeboden worden. Het OCMW beschikt over 25 noodwoningen. De gebruiksovereenkomst is 4 maanden, kan uitzonderlijk nog eens met 4 maand verlengd worden.  Lees meer...

 


15 oktober 2021 - In 2014 werd er vanuit OCMW Gent een project rond sleutelkluisjes gestart in verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Het eerste sleutelkluisje werd geplaatst in 2015. Dit om op een veilige manier thuiszorgdiensten een vlotte toegang te geven, vooral bij senioren die extra ondersteuning nodig hadden om langer thuis te kunnen wonen. Lees meer...

 


15 oktober 2021 - Het Lakenmetershuis is een historisch gebouw op de Vrijdagmarkt en eigendom van Stad Gent. Sinds 1868 is het Willemsfonds er gevestigd. De bouwfysische staat is niet meer optimaal, renovatiewerken dringen zich op. Lees meer...

 


11 oktober 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose stelde op 17 september een schriftelijke vraag over een parkeerproblematiek (sv 00398). De schepen meldde dat er nog e.e.a. diende te gebeuren en dat de uiteindelijke uitkomst een parkeerhaak, een verdrijvingsvlak of een gele streep kan zijn. Lees meer...

 


8 oktober 2021 - Leerkrachten vervullen misschien wel een van de belangrijkste jobs in onze maatschappij: het vormen en opleiden van onze jongeren, in heel brede zin. Ze geven op die manier mee vorm aan de toekomst. Om die belangrijke taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het van belang dat onze leerkrachten zo goed mogelijk omkaderd worden. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   86     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.