Vragen

20 mei 2015 - Volgens Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem) is het aantal leners van de Gentse bibliotheek de voorbije jaren sterk gedaald, dit tegenover een stijging van de Gentse bevolking in de voorbije jaren. Lees meer...

 


18 mei 2015 - De problematiek van het hinderlijk fietsen én stallen van fietsen in het voetgangersgebied is op verschillende fora, zowel door collega’s als mezelf, al meermaals aangekaart. De problematiek blijft echter bestaan, tot grote ergernis heel wat bezoekers en handelaars in de binnenstad. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Naar verluidt zou een op stapel staande wijziging van de verdelingscriteria van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds er voor zorgen dat de federale politie in de toekomst recht heeft op 30% van de zogenaamde 'tweede schijf' i.p.v. 5%. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Gebruikers van het stukje fietspad ‘Aan de bocht’, in het verlengde van de Neermeerskaai, klagen over de slechte staat van het fietspad dat overigens deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk. Niet alleen zijn tegels verzakt en zijn er brede voegen, ook staan de paaltjes er te dicht bij elkaar waardoor men met een fietskar of bakfiets nauwelijks door kan. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Het afslagverbod om links af te slaan van de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Lammerstraat zou naar verluidt de afgelopen maanden al verschillende keren gewijzigd zijn. De ene keer mag men wel afslaan, de andere keer niet. Dit zorgt voor verwarring bij automobilisten die uit gewoonte afslaan en hierbij onbewust een overtreding begaan. Lees meer...

 


29 april 2015 - In het vragenuur van 27/04/2015 gaf schepen Watteeuw aan dat het tijdelijk inrichten van de Academiestraat als eenrichtingsstraat berust op een burgemeestersbesluit. Graag een afschrift van het betroffen besluit. Lees meer...

 


28 april 2015 - Uit het antwoord op mijn eerdere vraag over de verkeersafwikkeling van het kruispunt Wondelgembrug/Gasmeterlaan bleek het verwijderen van het verbod, om vanop de Wondelgembrug links af te slaan, op vraag van het Mobiliteitsbedrijf te zijn gebeurd omwille van sluipverkeer in de Wilgestraat. Lees meer...

 


27 april 2015 - In het vragenuurtje van Juni vorig jaar informeerde ik al naar de plannen om de zitbanken op de Kalandeberg te vervangen. De zitbanken, die dateren uit 1992, hebben stilaan hun beste tijd stilaan gehad. Lees meer...

 


27 april 2015 - Twee weken geleden werden in de Academiestraat de nodige verkeersborden aangebracht, C1 richting Sint-Antoniuskaai en F19 in de omgekeerde richting, om de straat in te richten als eenrichtingsverkeer. De aangebrachte verkeersborden bleven echter tijdelijk afgedekt, tot vorige week. Lees meer...

 


27 april 2015 - In het Groene Valleipark is langs de Nieuwewandeling sedert enkele jaren publiek sanitair voorzien. Bezoekers van het park signaleren echter dat het sanitair blok al enige tijd is afgesloten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   46   47   48   49   50   72     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.