Vragen

17 juni 2014 - De hondenzwemplaats aan de Watersportbaan kan naar verluidt al een hele tijd niet gebruikt worden. Recent verscheen het bericht dat de situatie midden juni met een aannemer van naderbij zal worden bekeken. Ondertussen kijkt de Groendienst verder uit naar een tijdelijke (tussen)oplossing. Lees meer...

 


2 juni 2014 - In het Maaltebruggepark is een zone met dieren voorzien. Naar verluidt zouden de dieren moeten verdwijnen uit besparingsoverwegingen. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Vorig jaar al stelde ik u een vraag over de verkeers-, geluids- en geurhinder die bewoners van het François Laurentplein ervaren van de autocars op het plein. Het ging echter om een proefproject dat na enkele maanden zou geëvalueerd worden. Lees meer...

 


15 mei 2014 - Recent werd de wegmarkering op het Neuseplein aangepast, concreet werd de arcering er versmald en werd er in beide richtingen een fietspad aangebracht. Dit zou de verkeersveiligheid voor de fietsers uiteraard ten goede moeten komen. Gebruikers signaleren me echter dat er zich sinds de aanpassing, vooral staduitwaarts, geregeld gevaarlijke taferelen voordoen. Lees meer...

 


16 april 2014 - Sinds 2011 licht de straatverlichting van het Sint-Veerleplein op telkens er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen. Het kunstwerk 'Ai Nati Oggi' van Alberto Garutti (aangebracht in het kader van TRACK), zou naar verluidt echter al maanden niet meer werken. Lees meer...

 


1 april 2014 - Blijkbaar bestaat er enige discussie of het eerste doodlopende zijstraatje van de Blijde Inkomststraat, komende van de Dendermondsesteenweg, openbaar domein is en of het officieel tot Blijde Inkomststraat behoort. Naar verluidt zou het om een private weg gaan die inmiddels al dan niet door Stad Gent werd overgenomen. Lees meer...

 


24 maart 2014 - In december 2014 lanceert NMBS een aangepast vervoersplan. Bedoeling is om de reizigers een optimale mobiliteit en verbeterde stiptheid aan te bieden. Tussen 24 februari en 27 maart houdt de NMBS een reeks roadshows om het vervoersplan toe te lichten. Het aangepaste vervoersplan zou gelden voor een periode van drie jaar. Lees meer...

 


24 maart 2014 - In oktober stelde ik al een vraag naar een oplossing om autoverkeer van onder de stadshal te weren. De tijdelijke verkeersborden die er toen stonden moesten de politie toelaten na te gaan of de extra borden een effect zouden hebben op het verkeer dat over de Poeljemarkt en het Emile Braunplein rijdt. Lees meer...

 


20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...

 


20 maart 2014 - De bewoners van de Veronicastraat klagen over te snel verkeer in hun straat. In de Veronicastraat is zone 30 van toepassing. De zone 30 wordt er aangeduid door zonale signalisatie en in de richting van de Frans Van Ryhovelaan is er in het begin van de straat dan ook geen expliciete aanduiding van. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   47   48   49   50   51   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.