Vragen

2 oktober 2014 - Taxichauffeurs die klanten of potentiële klanten willen opwachten ter hoogte van de Overpoort ondervinden daar problemen. Blijkbaar moeten de taxi’s nu rondjes rijden of wachten aan het Sint-Pieterplein, wat uiteraard geen evidentie is om passagiers op te pikken. Lees meer...

 


22 09 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


5 09 2014 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag (SV258) i.v.m. parkeren in de Sint-Niklaasstraat blijkt de rijbaan in de straat zich over de volledige breedte, van gevel tot gevel, te strekken en is er geen sprake van trottoirs. Aan de zijde van de straat, waar reeds een parkeerverbod van kracht is, doen zich dagelijks gevaarlijke situaties voor omwille van stilstaande voertuigen en/of voertuigen, veelal vrachtwagens, die uitwijken om de tram te kruisen. Lees meer...

 


25 08 2014 - De bewoners van de Clematisstraat ondervinden erg veel hinder van de straatbomen. Hun vraag is om deze 4 bomen te vervangen door een ander type. Lees meer...

 


9 juli 2014 - Binnenkort start de heraanleg van de BraVoKo-as. In fase 4 is het gedeelte van de Brabantdam tussen het François Laurentplein en de Gouvernementstraat aan de beurt. De Watermolenstraat zou volgens de plannen echter niet mee heraangelegd worden. Lees meer...

 


9 juli 2014 - Sinds de integrale heraanleg van de Sint-Niklaasstraat n.a.v. de KOBRA-werken zijn in de straat geen verhoogde trottoirs meer. Langs beide zijde van de straat is wel nog een zichtbare boord die als het ware een afbakening van rijbaan en trottoir vormt, toch blijkt het niet helemaal duidelijk of dit daadwerkelijk zo is. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   68     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.