Vragen

3 maart 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de fietsenstalling die werd geplaatst in de Saffierstraat (Nr. 632 dd. 28/11/2013) stelde u dat fietsparkeerplaatsen worden ingericht daar waar er een duidelijke nood is, gebaseerd op signalen van burgers, eigen onderzoek en cijfers. Lees meer...

 


24 februari 2014 - Tijdens het vragenuurtje van januari van vorig jaar informeerde ik naar de intenties van het stadsbestuur om de klokkenstoel op het E. Braunplein van een groene toets te voorzien. De schepen antwoordde toen dat mijn vraag door de bevoegde diensten zou onderzocht worden. Lees meer...

 


20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...

 


19 februari 2014 - Bewoners van het Fonteineplein en de Blazoenstraat signaleren verschillende vormen van overlast die ze zeer regelmatig ervaren in hun buurt. Zo wordt in de Balzoenstraat regelmatig langdurig geparkeerd door vrachtwagens, vermoedelijk afkomstig van chauffeurs die in de buurt wonen. Lees meer...

 


17 februari 2014 - De laatste tijd stel ik meer en meer vast dat nogal wat aannemers laks omspringen met de signalisatie van het tijdelijk parkeerverbod bij het uitvoeren van werken. In het stadscentrum, maar ook in andere wijken heerst een hoge parkeerdruk en vaak zie je een tijdelijk parkeerverbod terwijl de parkeerplaatsen niet gebruikt worden. Lees meer...

 


13 februari 2014 - Omwille van de doorstroming van tramlijn 1 is het verboden via de Kortrijksepoortstraat in Gent staduitwaarts te fietsen. De reden voor dit verbod is dat de Kortrijksespoortstraat te smal is om tussen de tramsporen en het voetpad in een fietspad te voorzien en fietsers tussen de tramsporen het openbaar vervoer zouden vertragen. Lees meer...

 


5 februari 2014 - In de gemeenteraad van september 2013 is het wedstrijdreglement goedgekeurd voor het inrichting van een coworkingruimte in de wijk Rabot-Blaisantvest. Deze wedstrijd werd gelanceerd vanuit aanbevelingen van onder meer expert Charles Landry, die stelde dat ruimte creëren voor creatieve ondernemers ook kan gekoppeld worden aan het ontwikkelen van nieuwe creatieve hubs/wijken buiten de stadskern. Lees meer...

 


27 januari 2014 - Bewoners van de Gustaaf Callierlaan melden me dat de buurt sedert enkele maanden geconfronteerd wordt met het systematisch kapot steken van de banden van auto’s. Dit is uiteraard niet alleen bijzonder vervelend, het is ook een dure aangelegenheid voor de slachtoffers. Lees meer...

 


27 januari 2014 - De bewoners van de Wielewaalstraat klagen over te snel verkeer in hun straat, die vaak als sluipweg dient om het kruispunt Brugsesteenweg-Rooigemlaan te vermijden. Lees meer...

 


27 januari 2014 - Het trottoir op de Guislainbrug (stadinwaarts, zijde Palinghuizen), ligt er na kabelwerken belabberd bij. Het is trottoir is er al smal wegens de aanwezige elektriciteitskasten, het ligt er nu ook nog eens slecht bij. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   65     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.