Vragen

28 januari 2015 - De Muziekkiosk in het Citadelpark is al geruime tijd sterk aan verval onderhevig. Louter onderhoudswerken leken niet meer voldoende om de instandhouding te garanderen. Voor de opmaak van het bestek tot restauratie is vooraf een ontwerper aangesteld die een restauratiedossier heeft opgemaakt. Lees meer...

 


28 januari 2015 - In uw antwoord op mijn eerdere vragen m.b.t. verkeerssituatie in de Sint-Niklaasstraat, in het bijzonder wat betreft de vraag van de handelaars om een fysieke afbakening van een doorgang voor voetgangers te voorzien die meteen ook enige bescherming zou bieden voor de gevels, liet u optekenen dat een nauwkeurige analyse nodig was van waar maatregelen nodig zijn en wat waar precies kan worden geplaatst. Lees meer...

 


26 januari 2015 - De saga van de klok van de Post Plaza op de Korenmarkt sleept al jaren aan. Al meermaals werden er herstellingen uitgevoerd om de klok juist te laten lopen, maar niemand schijnt erin te slagen de eigenwijze klok definitief op punt te stellen. Lees meer...

 


26 januari 2015 - Op 13 januari pakte Unizo uit met een persbericht uit waaruit blijkt dat de leegstand van winkelpanden in Vlaanderen sinds 2008 met 70% is toegenomen. In totaal staat ruim 900.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte leeg. Lees meer...

 


19 januari 2015 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag (482/14) aan Schepen Watteeuw m.b.t. het vervangen van de oude borden die het begin en einde van de bebouwde kom aanduiden werd aangegeven dat voor 1 juni 2015, wanneer de overgangsregeling afloopt, nog een 180-tal borden dienen vervangen te worden. Lees meer...

 


14 januari 2015 - In het Bestuursakkoord 2013-2018 staat dat het OCMW een nieuw systeem zal uitwerken van aanvullende financiële steun, waarbij zowel de hoogte van het gezinsinkomen als het minimaal bestedingspatroon om menswaardig te leven, bepalend zijn. Lees meer...

 


16 december 2014 - Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van een vraag i.v.m. het wegnemen van de verlichting langs de fietspaden in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem vorig jaar, stelde u dat de ontwikkelingen rond aanwezigheidsdetectie, dimmer en selectief doven van verlichting, hoewel deze al een tijdje in gebruik zijn in Nederland, nog niet robuust genoeg waren om op grotere schaal toe te passen. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van het antwoord op de vraag over de onderdoorgang van de Rozemarijnbrug waaruit bleek dat deze eind 2015 gerealiseerd zal worden bereikte me ook vragen over de realisatie van de onderdoorgang van de Contributiebrug. Lees meer...

 


15 december 2014 - De trottoirs in de Tichelrei t.h.v. de serviceflats zijn dermate oneffen dat er niet alleen gevaar op valpartijen ontstaat, bij het minste regenweer vormen zich grote plassen (zie foto) waardoor oversteken zonder de plassen te trotseren quasi onmogelijk wordt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   51   52   53   54   72     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.