Vragen

14 januari 2008 - Momenteel is de Nieuwbrug afgewerkt en opengesteld en de werkzaamheden aan de Keizer Karelstraat lopen ten einde. Via de media vernamen wij echter dat het nog enkele jaren zou duren vooraleer de Reep zou worden opengemaakt. Lees meer...

 


14 januari 2008 - Ofschoon de brandweerkazerne niet meer in functie is, werd de parking aan de Molenaarsstraat niet toegankelijk gemaakt. Deze parking biedt plaats aan tientallen auto's en blijft door de slagboom afgesloten. Naar verluidt zou deze parking nog met de oude toegangsbadges worden betreden. Lees meer...

 


18 december 2007 - De eindejaarsfeesten zorgen traditiegetrouw voor een sterk toegenomen parkeerdruk in de Kuip van Gent. Een aantal activiteiten, zoals de ijspiste, zorgen voor een daling van het aantal parkeerplaatsen. Lees meer...

 


26 november 2007 - Momenteel zijn er 858 tweede bewonerskaarten in omloop. In juli 2007 heeft de stad Gent het tarief voor de tweede bewonerskaart verlaagd naar 100 euro. 229 bewoners hebben al van dit gereduceerde tarief gebruik gemaakt. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Bij de aanvang van deze legislatuur heeft het stadsbestuur in haar bestuursakkoord aangekondigd dat het lichtplan in de komende jaren zal worden uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten. Lees meer...

 


24 09 2007 - Op 27 juli 2007 heeft de Vlaamse regering een gunstig Milieueffectenrapport voor het Arteveldestadion afgeleverd. Hiermee komt de bouw van het stadion opnieuw een stap dichter. Lees meer...

 


3 juli 2007 - Omdat de aankomst van de Ronde van Frankrijk een feest moet zijn voor iedereen, heeft het Gentse OCMW een tribune in Einde Were gereserveerd. De zowat 1.000 plaatsen zijn bedoeld voor de cli?nten, rusthuisbewoners en bezoekers van de lokale dienstencentra. Wie er bij wil zijn, kan tot morgen zijn gratis kaarten afhalen bij het OCMW. Lees meer...

 


30 mei 2007 - Tijdens het vragenuurtje voor de gemeenteraad van 29 mei jl. stelde Sofie Bracke vragen over de betere busverbindingen tussen de deelgemeenten van onze stad. Voorbeeld is het gebrek aan rechtstreekse busverbinding tussen Drongen en Mariakerke. Lees meer...

 


24 mei 2007 - Sofie Bracke peilde naar de stand van zaken tijdens de commisie Cultuur van 15 mei. Lees meer...

 


14 mei 2007 - Momenteel worden in Gent maximaal twee bewonersvignetten uitgereikt per wooneenheid. Wanneer er per wooneenheid meer dan twee wagens zijn, dient men als bewoner van Gent dagelijks parkeergeld te betalen. Dit, terwijl het meer en meer voorkomt dat men nog studerende kinderen heeft of dat men nog thuiswonend is door bvb. de hoge prijzen op de huurmarkt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   66   67   68   69     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.