Vragen

3 maart 2008 - In de pers verschenen recent berichten dat de stad Gent een modern ogende fietspomp heeft geinstalleerd aan het Belfort. Het is de derde openbare fietspomp van Gent: ook bij de stadsbibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein en bij Max Mobiel aan de Voskenslaan staat een gratis fietspomp. Lees meer...

 


25 februari 2008 - In het bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Gent heeft het stadsbestuur in het hoofdstuk "Gent mobiel" het voornemen geuit om voor de eerste 15 minuten parkeren een symbolisch bedrag aan te rekenen. Lees meer...

 


15 januari 2008 - In de beleidsbrief 2008-2013 van de Stedelijke Openbare Bibliotheek wordt de realisatie van een nieuw filiaal aan het Sint-Pietersstation in het vooruitzicht gesteld. Dit filiaal zou zowel de buurtbewoners als de pendelaars bedienen. Lees meer...

 


14 januari 2008 - De Voskenslaan in Gent is sinds enkele jaren volledig heraangelegd. Er werden snelheidsremmende maatregelen genomen, de trambedding werd vernieuwd en van nieuwe tramhaltes voorzien, een nieuw fiets-en voetpad werd via paaltjes van de rijweg gescheiden... Lees meer...

 


14 januari 2008 - De verkeerssituatie op de Kortrijksesteenweg (gedeelte tussen Sterre en de grens met Sint-Martens-Latem) is al lang een oud zeer. Over de heraanleg wordt al vele jaren gesproken, er zijn al veel plannen gemaakt en dit op verschillende bestuursniveaus. Lees meer...

 


14 januari 2008 - Momenteel is de Nieuwbrug afgewerkt en opengesteld en de werkzaamheden aan de Keizer Karelstraat lopen ten einde. Via de media vernamen wij echter dat het nog enkele jaren zou duren vooraleer de Reep zou worden opengemaakt. Lees meer...

 


14 januari 2008 - Ofschoon de brandweerkazerne niet meer in functie is, werd de parking aan de Molenaarsstraat niet toegankelijk gemaakt. Deze parking biedt plaats aan tientallen auto's en blijft door de slagboom afgesloten. Naar verluidt zou deze parking nog met de oude toegangsbadges worden betreden. Lees meer...

 


18 december 2007 - De eindejaarsfeesten zorgen traditiegetrouw voor een sterk toegenomen parkeerdruk in de Kuip van Gent. Een aantal activiteiten, zoals de ijspiste, zorgen voor een daling van het aantal parkeerplaatsen. Lees meer...

 


26 november 2007 - Momenteel zijn er 858 tweede bewonerskaarten in omloop. In juli 2007 heeft de stad Gent het tarief voor de tweede bewonerskaart verlaagd naar 100 euro. 229 bewoners hebben al van dit gereduceerde tarief gebruik gemaakt. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Bij de aanvang van deze legislatuur heeft het stadsbestuur in haar bestuursakkoord aangekondigd dat het lichtplan in de komende jaren zal worden uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   82   83   84   85   86     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.