Wetsvoorstel om kraken strafbaar te maken

16 januari 2014

Onze stad wordt de laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met het fenomeen “kraken”. Het gaat om mensen die zich zonder toelating van de eigenaar toegang verschaffen tot andermans woning, er zich in vestigen en er zich zelfs domiciliëren. Een aantal concrete gevallen die de laatste tijd het nieuws haalden illustreren deze problematiek.

In ons land is, in tegenstelling tot onze buurlanden, kraken geen strafbaar feit. Voor eigenaars blijkt het daarom in de praktijk bijzonder moeilijk om hun eigendom, die dan ook nog eens vaak aan waarde verliest door schade allerhande, te laten ontruimen. De politie mag volgens de wet zelfs een bewoond pand niet zonder huiszoekingsbevel betreden, want dit zou kunnen worden beschouwd als huisvredebreuk…

Voor onze fractie is het duidelijk dat het eigendomsrecht, dat een grondwettelijk recht is, hier in het gedrang komt. Wij zijn ons uiteraard bewust van de grote woonnood in onze stad, maar dit mag geen vrijgeleide zijn voor kraken. We erkennen dat de overheid een belangrijke rol te vervullen heeft in de bestrijding van leegstand en verkrotting, maar het is eveneens hoog tijd de politie meer juridische armslag te geven om eigenaars sneller van krakers af te helpen.

Daarom heeft Eerste schepen en Kamerlid Mathias De Clercq in het federale parlement een wetsvoorstel ingediend om kraken strafbaar te maken. Het recht op onschendbaarheid van de woning, dat de krakers nu beschermt, zal zo niet langer een beletsel vormen voor uitzetting.

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.