Tegen eind 2015 meer duidelijkheid over vertramming lijn 7

23 april 2015

De goedkeuring van het definitieve milieueffectenrapport (MER) voor het vertrammen van de Gentse buslijn 7 wordt verwacht in november van dit jaar. Momenteel lopen de project-MER en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Die onderzoeken horen thuis in de voorbereidende fase van de aanleg van de nieuwe tramverbinding die de Gentse Dampoort- en Sint-Pieterstations op haar traject zal aandoen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Mathias De Clercq.

Op de vraag van Mathias De Clercq om in te gaan op de concrete timing inzake het realiseren van de tramlijn kwam vooralsnog geen antwoord van de minister, die eerst de lopende onderzoeken afwacht. Vlaams Parlementslid De Clercq roept Weyts op tot ambitie in het dossier: “Er wordt al tien jaar gesproken over de vertramming van lijn 7. Ik hoop dan ook dat de minister na deze onderzoeken eindelijk overgaat tot een concretisering van het project. Het gaat immers om een enorm belangrijke verbinding voor Gent.”

Volgens De Clercq is het tijd voor realisaties: “Ik pleit al langer voor meer aandacht voor het Gentse tramnet, net zoals in Antwerpen waar de laatste 12 jaar 17 kilometer tramspoor bijkwam tegenover slechts 2,3 kilometer in Gent. Deze investeringen met een apothekersweegschaal tegenover mekaar afwegen zou niet verstandig zijn. Maar er moet anderzijds wel rekening worden gehouden met een grootstad als Gent wanneer er al jaren een prioritair project naar voren wordt geschoven als de vertramming van lijn 7. Als we binnen enkele jaren een spade in de grond willen steken, dan moet er ambitie worden getoond. Ik roep de minister dan ook op tot actie in dit voor Gent belangrijke dossier.” 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.