182 acties om van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad te maken!

25 april 2015

Gent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Daarom werden alle nieuwe acties die hier toe bijdragen samengebracht in één plan. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten.

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Een stad waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor elke burger. Kind- en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk beleid.

Eind 2014 kreeg de Stad het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit handen van de Vlaamse Vereniging Jeugddiensten. Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het college en alle diensten. Het is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Het schepencollege wil nu een versnelling hoger schakelen en maakt met dit plan duidelijk waar het met Gent naar toe wil.

Het plan is gedragen door de voltallige bestuursploeg en bevat, naast een bundeling van de visie en uitgangspunten, een overzicht van welke acties er de komende jaren vanuit diverse diensten en departementen zullen worden gerealiseerd.

In totaal zijn er 14 inhoudelijke speerpunten:

1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren;

2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting;

3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren;

4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad;

5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk;

6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom;

7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in armoede;

8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden;

9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd;

10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren;

11. Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en woonomgeving;

12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap;

13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren;

14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme.

De speerpunten worden vertaald in 182 concrete acties, waarvan er zo’n 30-tal specifiek gericht is naar jeugd uit kansengroepen.

Dit plan wordt in juni ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en zal dan via diverse kanalen kenbaar gemaakt worden aan alle geïnteresseerden. Een kindvriendelijke stad eindigt niet enkel bij het beleid. De Stad realiseert dit samen met bijvoorbeeld alle jongeren die vrijwilliger zijn in het jeugdwerk, de 200 peters en meters van de speelstraten,… kortom met alle Gentenaren. 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.