Nieuws

Meer weten over het mobiliteitsplan? Open Vld Gent komt naar je toe!

8 januari 2016 - In april 2017 wordt in Gent het nieuwe mobiliteitsplan ingevoerd. Dit plan moet ervoor zorgen dat de binnenstad niet vastloopt in files, maar ook dat de kuip en parkings bereikbaar blijven voor wie er wil of moet zijn. Meer weten over het mobiliteitsplan? Open Vld Gent organiseert 11 infomomenten in evenveel wijken. Je kan er rechtstreeks aan de schepenen uw vragen en opmerkingen kwijt. Iedereen welkom!

  Overzicht infomomenten mobiliteitsplan


29 09 2015 - De Gentse Open Vld-fractie heeft gisteren op de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd. Dit op voorwaarde dat aan noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan zoals een vlotte doorstroming op de R40, een gevoelige toename van de capaciteit van Park and Rides langs de R40 en de noodzakelijke verkeerstechnische aanpassingen van verschillende kruispunten, in het bijzonder de Heuvelpoort en de Sint-Lievenspoort.

Open Vld Gent vraagt ook een betere communicatie rond het plan en de invoering van een goed werkend 'Infopunt Mobiliteitsplan' waar burgers, handelaars en bedrijven terecht kunnen met vragen, suggesties of opmerkingen.

Lees ook:
  Lees meer...

 


2 09 2015 - De woninginbraken in Gent zitten in een dalende trend die zich deze zomer verderzette, dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Sami Souguir opvroeg bij de politie. Afgelopen zomer werd in totaal 283 keer ingebroken, wat neerkomt op een daling met 225 feiten (-44%)  in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Lees meer...

 


13 juli 2015 - De strijd tegen sluikstorten is nog lang niet gewonnen in Gent. Integendeel, IVAGO ruimt jaarlijks nog tonnen sluikstort op. Wie een sluikstort vaststelt kan dat nu al melden bij IVAGO. Die ruimen het sluikstort op en trachten de daders te identificeren. Sluikstorten wordt immers serieus bestraft, met een GAS-boete én de kosten van het opruimen. Lees meer...

 


23 juni 2015 - 19 juni zijn alle betrokken partijen het eens geworden over het scenario voor de nieuwe Meulestedebrug in Gent. Er komen in de toekomst, op de plaats van de huidige Meulestedebrug, twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug twee rijstroken en eventueel ook een afzonderlijke opstelstrook mocht de verdere studie dit uitwijzen. In het goedgekeurde scenario worden ook de aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers. De bruggen zijn voor rekening van Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap Wegen en Verkeer voert de werken aan de aangrenzende kruispunten uit. Lees meer...

 


19 mei 2015 - Vanaf dinsdag 1 september 2015 zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer terecht aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingsuren van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt.   Lees meer...

 


25 april 2015 - Gent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Daarom werden alle nieuwe acties die hier toe bijdragen samengebracht in één plan. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten. Lees meer...

 


24 april 2015 - Van vrijdag 29 mei tot zondag 7 juni 2015 zijn er verschillende rondleidingen over het funeraire erfgoed op de Gentse begraafplaatsen. Voor het eerst worden ook twee avondwandelingen georganiseerd op vrijdag 29 mei waarbij de fauna en flora op de Westerbegraafplaats in de kijker worden gezet. Lees meer...

 


23 april 2015 - De goedkeuring van het definitieve milieueffectenrapport (MER) voor het vertrammen van de Gentse buslijn 7 wordt verwacht in november van dit jaar. Momenteel lopen de project-MER en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Die onderzoeken horen thuis in de voorbereidende fase van de aanleg van de nieuwe tramverbinding die de Gentse Dampoort- en Sint-Pieterstations op haar traject zal aandoen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Mathias De Clercq. Lees meer...

 


21 april 2015 - Maandagavond 20 april 2015 werd de EVA (extern verzelfstandigd agentschap) vzw BIG opgericht. BIG staat voor Business Improvement District Gent en moet het middenstandsbeleid professionaliseren en de Gentse winkel- en horecagebieden promoten in binnen- en buitenland. Schepen Christophe Peeters: ‘Gent zal zich als grootschalig openlucht shoppingcenter profileren en zich zo wapenen tegen de opkomende e-commerce en de vele winkelcentra in de periferie.’ Lees meer...

 


<<  1   4   5   6   7   8     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.