Verkeersveiligheid hoek Gentstraat-Wolfputstraat Oostakker

26 oktober 2018

Buurtbewoners in de Gentstraat en de Wolfputstraat te Oostakker melden mij een gevaarlijke verkeerssituatie in hun straat die vroeg of laat tot ongelukken zal leiden. Op het kruispunt is het immers niet evident om het aankomend autoverkeer of de fietsers vanuit de Gentstraat te zien aankomen en kunnen we zelfs spreken van een dode hoek.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of er een verkeersspiegel kan geplaatst worden op het kruispunt om de zichtbaarheid te verhogen met het oog op de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij kregen reeds melding van dit knelpunt. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zal de laatste parkeerplaats in de Gentstraat (hoek met de Wolfputstraat) weggenomen worden, en het boomvak uitgebreid.

Door deze ingreep zal de zichtlijn vanuit de Wolfputstraat naar de Gentstraat dieper reiken.

Het plaatsen van een verkeersspiegel geniet niet onze voorkeur gezien dit ook vaak leidt tot onveilige situaties. Bolle verkeersspiegels geven namelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Aan de hand van het spiegelbeeld is niet goed in te schatten aan welke snelheid voertuigen en fietsers naderen. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige ongevallen. Bovendien is een spiegel vaak onbruikbaar bij slechte weersomstandigheden door rijm of damp.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.