Toegankelijkheid Gasthuisstraat

8 maart 2019

Tijdens de bouw van serviceflats van het rusthuis is de Gasthuisstraat afgezet. Bewoners melden dat de straat echter nog steeds niet toegankelijk is en vragen zich af waarom. Deze weg is een perfect alternatief om de drukke invalswegen te vermijden en (te voet of met de fiets) veilig de Edugo school te kunnen bereiken.

Is het u bekend dat deze straat momenteel niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer? Zoja, wat is hiervoor de reden en wanneer zal de straat opnieuw open gemaakt worden zodat er opnieuw veilig voetgangers- en fietsverkeer mogelijk is?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het gedeelte Gasthuisstraat tussen de Eekhoutdriesstraat en de Leonard de Laviestraat is geen openbare weg. Deze weg behoort tot de interne wegenis van het WZC Sint-Elisabeth.

Zij beslissen volledig autonoom over het afsluiten of openstellen van deze interne wegenis.

Het Mobiliteitsbedrijf heeft aan de het WZC gevraagd het openstellen van deze weg voor zachte weggebruikers in overweging te nemen.
Zij zullen dit voorleggen aan hun volgende raad van bestuur.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info