Fietsstallingen Oostakker

8 maart 2019

Momenteel zijn er op het pleintje aan de Krijtestraat-Groenstraat en het pleintje tussen de Gentstraat en de Driezwaantjesstraat heel wat fietsen verkeerdelijk gestald. De fietsen liggen op de grond, staan aan of tegen het bushokje of erger nog: ze liggen soms gedeeltelijk op het voet- of fietspad, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.

Bent u bereid om, na onderzoek ter plekke, extra fietsstallingen te voorzien zodat iedereen haar of zijn fiets ordentelijk kwijt kan? 

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op verschillende plaatsen in Gent is er een tekort aan fietsenstallingen. Daarom is de Stad Gent bezig met de opmaak van een fietsparkeerplan. Wijk per wijk worden de noden in kaart gebracht en aangevuld met de suggesties van burgers en met cijfers zoals de bevolkingsdichtheid. Op deze manier komen we tot een gebiedsdekkend Gents fietsparkeerplan. Gezien dit over twee locaties vlakbij een bushalte gaat en er vaak fietsen los staan zullen we in afwachting van de wijkgerichte screening in Oostakker de mogelijkheid onderzoeken om rond deze locatie alvast extra fietsenstallingen te plaatsen. We hebben ook gevraagd aan de Fietsambassade om te bekijken of een labelactie voor weesfietsen hier zinvol kan zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info