Zebrapad Moleneinde in Desteldonk

8 mei 2019

De uitbaatster van het kinderdagverblijf Het Troetelhuis te Moleneinde 12 in Desteldonk zijn vragende partij voor een zebrapad. Ook de inwoners hebben mij hierover al aangesproken. Dit zou de veiligheid aanzienlijk verbeteren.

Vraag:

Kan hier een zebrapad worden voorzien?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze vraag is nog niet gekend bij het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf zal deze vraag ondezoeken. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de specifieke vraag, maar wordt de situatie van de hele straat bekeken en indien nodig aangepakt. Vervolgens wordt een dossier opgesteld voor goedkeuring of weigering, dat aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd. 

Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info