Cécile Cautermanstraat

13 mei 2019

Op 19 februari 2018 heeft het college een anti-parkeermaatregel ingevoerd in de Cécile Cautermanstraat. De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is de invoering van gele onderbroken belijning ter hoogte van huisnummer 14 om foutief parkeren tegen te gaan. De betreffende plaats bevindt zich tussen twee inritten en is te klein voor regulier parkeren.

De buurtbewoners betreuren deze beslissing daar de 2 inritten niet belemmerd worden en er zelfs geen garage is (op de foto die bij deze vraag wordt gevoegd ziet u een poort doch de ruimte erachter wordt niet gebruikt als garage). De eigenaar van de het pand te nr. 12 was geen vragende partij voor deze belijning.

De buurtbewoners vragen de verwijdering van de belijning en pleiten bijvoorbeeld voor een fietsrek op die plek (er is een serieus tekort aan parkeerplaatsen én aan ruimte om fietsen correct te stallen in de wijk).

Stephanie D'Hose
Gemeenteraaadslid


Antwoord:

De maatregel waarvan sprake werd genomen op basis van een plaatselijke analyse van de situatie door de verkeerspolitie van Sint-Amandsberg en werd verder onderzocht door het mobiliteitsbedrijf die de vraag ook rechtstreeks via de bewoner van nr 14 had doorgekregen.

De politie had aangegeven dat geparkeerde voertuigen door de krapte van de parkeerplaats de grenzen van de inritten overschreden. De maatregel is genomen conform het handboek voor anti-parkeermaatregelen dat op objectieve wijze de vragen naar anti-parkeermaatregelen regelt. Er is in dit geval specifiek niet voor een parkeerhaak gekozen omdat het in-en uitrijden bij regulier parkeergedrag nog wel mogelijk is. Net om te vermijden dat de aanvrager op die manier de openbare ruimte zou privatiseren werd daarom gekozen voor gele onderbroken belijning. Zo kan er nog steeds gebruik van gemaakt worden door de buurt om te laden en te lossen. Wij hebben geen bewijzen van oneigenlijk gebruik van de garage op nr 14. De vraag om de plaats in te richten met een fietsstalling wordt overgemaakt aan de Fietscel van het Mobiliteitsbedrijf en daar verder onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info