Lichten Eurosilo John Kennedylaan/R4

25 juni 2019

Momenteel is de Motorstraat afgesloten te Oostakker. Dit impliceert extra verkeersdrukte op de R4 richting Oostakker. Blijkbaar zijn de lichten richting Oostakker t.h.v. Eurosilo bijgesteld en laten die maar 3-4 auto’s door per keer wat een bijzonder grote file tot gevolg geeft.

Vraag:

Kunt u bij de wegbeheerder informeren of de afstelling van het verkeerslicht niet kan geoptimaliseerd worden?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze weg wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Wij geven uw vraag voor optimalisatie alvast door.

Dit kruispunt zal volledig worden heraangelegd in het kader van de omvorming van de R4 Oost tot een primaire weg. Na heraanleg zou de doorstroming op dit kruispunt moeten verbeteren. Meer informatie hierover vindt u terug op de website: https://r4wo.be/r4oost#kp18

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info