Paaltjes Rapenburgstraat/Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel

17 juni 2019

Buurtbewoners melden nog steeds de gevaarlijke situatie dat er slechts aan één kant van de rijbaan paaltjes werden geïnstalleerd ter hoogte van de Rapenburgstraat en Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel.

Hierdoor wordt de andere kant blijvend stuk gereden door landbouwvoertuigen die daar dagelijks passeren en de verkeersveiligheid en de aanpalende huizen in gevaar brengen.

In uw antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag 00439 van november 2018 meldde U dat er momenteel bouwwerkzaamheden bezig zijn op de percelen en dat het mobiliteitsbedrijf dan zou bekijken of er een bijkomende rij paaltjes kan geplaatst worden.

Nu de werkzaamheden beëindigd zijn stellen de buurtbewoners vast dat er nog niks veranderd is en de ene kant wel maar de andere kant geen paaltjes geplaatst zijn.


Vraag:

Concreet wens ik u dan ook opnieuw te vragen om de door de buurtbewoners gevraagde paaltjes te installeren ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond op het perceel van de aangelande. De procedure vereist dat de bouwheer de aanleg van de oprit moet aanvragen bij de dienst wegen, bruggen en waterlopen. Op het moment dat deze aanleg zal gebeuren, zal de wegendienst, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, beslissen of een aanleg in grasdallen opportuun zijn.

De rijbaanbreedte bedraagt in de Rapenburgstraat slechts 4m. Dit is een zeer beperkte maatvoering, zeker voor landbouwvoertuigen. Aangezien er plaatselijk langsheen 1 zijde in de berm paaltjes werden geplaatst is het niet mogelijk ook in de berm aan de overzijde paaltjes te plaatsen. De gelijkgrondse berm moet hier beschikbaar zijn om kruisende bewegingen toe te laten. Dit is ook toegelaten volgens artikel 2.41 van de wegcode.

2.41. "Gelijkgrondse berm" : de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit.

De situatie werd ter plaatse bekeken en werd niet als onveilig beoordeeld gezien de goede onderlinge zichtbaarheid tussen rijweg en de opritten van de percelen. Door de aanwezigheid van de bocht is het ook niet mogelijk dat voertuigen hier hoge snelheden halen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info