Onveilige verkeersituatie Wolfputsraat richting St Laurentiuslaan - overdreven snelheid

2 juli 2019

Enige tijd geleden is de Wolfputstraat te Oostakker aangepakt. Er is een nieuw wegdek aangelegd en de voorrangsregeling is gewijzigd. In de Wolfputstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/h, behalve in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Meerhoutstraat en de Sint-Laurentiuslaan.

Het is vooral in dat laatste stuk dat, sinds de wijzigingen in de straat, door sommige automobilisten aan enorm hoge snelheden wordt gereden. Zeker sinds de aangepaste voorrangsregeling is dit het geval. Bewoners van de Wolfputstraat en de hoek van de Renaat De Rudderstraat klagen over auto’s die het traject zijn gaan beschouwen als een persoonlijke racebaan. Wat tijdens de zomermaanden, wanneer men de ramen van de woningen al eens open zet, zorgt voor geluidshinder.

Vraag:

Kan hier iets aan worden gedaan?

Ik denk o.a. aan het volgende:

  • De LIDAR staat af en toe eens ter hoogte van de sportzaal Wolfput en zou ook wat verder kunnen geplaatst worden.
  • Flitscontroles van de politie
  • Extra snelheidsremmers
  • Andere weginrichtiging met verplaatsbare snelheidsremmers waardoor wagens verplicht zijn om af en toe te remmen en dus niet meer kunnen optrekken vanaf de Meerhoutstraat ?

De laatste 2 zijn in voorkomend geval uiteraard voorwerp van overleg met de schepen van mobiliteit.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De politie voerde in maart 2019 nog snelheidsmetingen uit in de Wolfputstraat, tussen de Van Impelaan en de Domien Geersstraat, richting Gentstraat. Daarbij bleek dat 85% van de chauffeurs 42km per uur reed of minder (d.i. de norm ‘V85’ die bij snelheidsmetingen wordt gebruikt als referentie).

Voor het gedeelte van de Wolfputstraat tussen de Meerhoutstraat en de Sint-Laurentiuslaan dateren de snelheidsmetingen al van 2008. Deze metingen zijn dus niet langer bruikbaar. Het Mobiliteitsbedrijf zal hiervoor nog nieuwe metingen laten uitvoeren.

Het Mobiliteitsbedrijf zocht recent naar een goede locatie voor snelheidsremmers in deze straat. Er blijken echter weinig goede locaties voorhanden hiervoor. Zo zijn rijbaankussens te vermijden op een locatie dicht tegen woningen, en lijken deze dus niet mogelijk te zijn. Voor het plaatsen van elementen die een asverschuiving of asvernauwing creëren zijn de mogelijkheden ook beperkt door de aanwezigheid van vele private opritten.

Bovendien zorgt de passage van de bus voor specifieke richtlijnen inzake breedtes en bochtstralen. De beste mogelijkheid om toch een snelheidsremmer te plaatsen, lijkt om af te wijken van deze richtlijnen. Hiervoor zal het Mobiliteitsbedrijf het gesprek aangaan met De Lijn. Er zal bovendien gevraagd worden dat de busbestuurders van de lijn extra gesensibiliseerd worden om zich aan de snelheidslimieten te houden.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info