Visvijver Drieselstraat te Oostakker

3 juli 2019

De visvijver (ook wel de Visput genoemd), gelegen in de Drieselstraat te Oostakker is een plek van rust en groen en voor de inwoners van Oostakker en omstreken een zeer aangename wandel- en fietsplek.

Helaas staat het onkruid tegenwoordig meer dan 1 meter hoog, met als gevolg dat het wandel- en fietspad zeer smal worden en onaangenaam om op te wandelen/fietsen.

Deze verloederde indruk zet ook aan tot sluikstorten, een problematiek die in de regio al zeer gekend is.

Bijkomend wil ik ook de aandacht vestigen op het volgende: het barbecueverbod rond de Visput is al enkele maanden van kracht. Er werden vanuit de stad ook borden aangebracht die duidelijk maken dat barbecueën ten strengste verboden is.

Buurtbewoners lieten mij weten dat er tot op vandaag door bezoekers weinig rekening wordt gehouden met dit verbod. Integendeel, de parking rond de Visput veranderd van tijd tot tijd tot een waar barbecue-oord. Dit lijkt mij het verbod natuurlijk volledig uit te hollen.

Helaas komt ook hier de sluitstortproblematiek opnieuw aan bod.

Tenslotte maak ik ook van de gelegenheid gebruik om de slechte staat van de parking mee te geven. De parking zit vol putten, dit terwijl de materie om deze putten op te vullen gewoon in hoopjes op de parking ligt. 

Vraag:

  • Hoe frequent wordt het groen rond de visvijver onderhouden?
  • Wanneer staat het volgende onderhoud gepland?
  • Is de schepen op de hoogte van de BBQ problematiek?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen?
  • Kunnen de putten in de parking worden opgevuld?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het groen rond de vijver wordt 2 keer per jaar gemaaid. Dit gebeurde voor het laatst
op 6 juni door de Groendienst. De tweede maaironde is gepland tussen eind september en eind oktober.
Voor wat het sluikstorten betreft komt IVAGO om de 14 dagen langs om sluikstort te
verwijderen en frequenter om de korven en een zone van 5 meter rondom de korven
op te ruimen. De Groendienst komt wekelijks langs op maandag om de zone op te
ruimen.

Indien we meldingen ontvangen van sluikstort wordt in samenwerking met de Groendienst en IVAGO bijkomende actie ondernomen. Een extra opkuisbeurt werd recent nog ondernomen op 5 juli 2019.
Als schepen ben ik op de hoogte van de BBQ-problematiek. We maakten hierrond al afspraken met de politie en gemeenschapswacht. Met het oog op het handhaven van het barbecue- en zwemverbod, doet de wijkpolitie reeds geruime tijd dagelijks op diverse tijdstippen controles en wordt er indien nodig repressief opgetreden.

We stellen inderdaad vast dat ondanks alle extra inspanningen de locatie gevoelig blijft voor misbruik. De politie en gemeenschapswacht merken op deze locatie een sterk bovenlokaal gebruik (men komt vanuit Lokeren, Brussel…) en geven mee dat taalbarrières het niet altijd evident maken om de gebruikers aan te spreken, en dat als het gaat om mensen zonder geldige verblijfsplaats geen GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden. Maar de inspanningen van politie en gemeenschapswacht zullen verder gezet worden.
In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos werken we aan een structurele herinrichting van de parking en de visvijver en de ruimere regio van de Groenpool.

De werken in de zone van de visvijver en parking zijn in de huidige planning voorzien in 2021.
De parking wordt twee keer per jaar genivelleerd. Dit gebeurt een keer in de winter en een keer in de zomerperiode. In de zomerperiode gebeurt dit steeds in het bouwverlof.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info