Groene speelzone in Sint-Amandsberg

16 juli 2019

De nieuwe wijk Den Dreef, die aansluit op de drukke Beelbroekstraat in Sint-Amandsberg is in volle bloei. Er komen daar steeds meer jonge gezinnen met kinderen wonen. Enkele jaren geleden werd er aan de bewoners voorgehouden dat er een groene speelzone zou komen voor de vele kinderen uit de buurt.

Vraag:

Heeft u enig idee wanneer die groene speelzone er effectief zou komen?
Zijn er andere groene speelzones in de buurt waar de kinderen kunnen ravotten?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De realisatie van de groenzone is een last voor de projectontwikkelaar van de nieuwe verkaveling. De Groendienst heeft recent nog opmerkingen gemaakt op het voorgestelde inrichtingsplan teneinde een zo volwaardig mogelijke bespeelbare groenzone te bekomen. De groenzone zal na realisatie en na de waarborgperiode aande stad overgedragen worden. Wanneer de realisatie precies plaatsvindt ligt in handen van de projectontwikkelaar.

Ter hoogte van het Beelbroekhof ligt er een open groenzone tussen de omliggende achtertuinen van de huizen. Op vraag van heel wat wijkbewoners heeft de Groendienst een plan opgemaakt om het terrein in te richten als speel- en ontmoetingsplek. Dit stuitte echter op heel wat verzet van de bewoners die met hun tuin grenzen aan de groenzone omdat ze schrik hebben voor overlast. In overleg met de wijkbewoners wordt nu gezocht naar een compromisvoorstel waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Vandaag kan er op deze plek al geravot orden en in de toekomst zou dit dus nog geoptimaliseerd moeten worden.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info