Snelheidsremmer Hollenaarstraat

5 september 2019

In de Hollenaarstraat is sinds kort een nieuwe snelheidsvertrager in de straat geplaatst. Er is nogal wat commotie over bij de bewoners. Immers blijkt deze vertrager vrij onduidelijk te zijn gesignaliseerd. Hij is bovendien niet verlicht.

Zoals recent aangegeven in de lokale krant ‘Attentie’ ontstaan er onveilige situaties tussen voertuigen die elkaar trachten te ontwijken. Dit is de tweede snelheidsvertrager die in de straat is geplaatst. Eerder waren er snelheidskussens, die te veel schokken bleken op te leveren.

De straat is een druk gebruikte doorgangstraat tussen de Antwerpsesteenweg en Oostakker Lourdes (verbinding naar de scholencampus Edugo én naar het dorp van Oostakker), waar tevens zwaar vrachtverkeer inrijdt (Lotus Bakeries).

Er wordt effectief vaak aan onaangepaste snelheden gereden in de straat, wat de veiligheid in het gedrang brengt en tevens voor geluidsoverlast zorgt.

De bewoners wensen dus nog steeds snelheidsvertragers te behouden, bij voorkeur zelfs twee maal (gezien de straat vrij lang is en nu slechts één stuk deze beperking ingebouwd heeft) doch zij vragen dat dit op een veilige manier gebeurt.


Vraag:

  • Wordt de plaatsing van de huidige snelheidsvertrager geëvalueerd?
  • Zijn de nadelen van de huidige snelheidsvertrager u gekend?
  • Kan er worden onderzocht of een alternatief de veiligheid kan verbeteren?
  • Kan er met de bewoners worden overlegd?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De snelheidsremmer in de Hollenaarstraat werd pas aan het begin van deze zomer geplaatst. Evaluatie van een dergelijke ingreep kan pas na enkele maanden gebeuren, omdat de weggebruikers de kans moeten krijgen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Daarom kon een evaluatie nog niet onmiddellijk, maar wordt deze ingepland dit najaar.

De evaluatie zal bestaan uit cameraobservaties en snelheidsmetingen. Doel van deze evaluatie is in beeld brengen of de snelheidsremmer het gewenste effect heeft en of er zich ongewenste neveneffecten voordoen. Ook de meldingen door weggebruikers en bewoners worden in deze evaluatie meegenomen.

Daarnaast wordt ook nog gezocht naar een manier om het kruispunt Bruisteke-Oudebareelstraat lokaal anders in te richten zodanig dat dit ook een snelheidsremmend effect kan hebben.

De meldingen over de snelheidsremmers door weggebruikers en bewoners worden binnen de geplande evaluatie in rekening gebracht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info