Halte Oscar Colbrandtstraat

17 september 2019

Raadslid Steve Stevens had een vraag ontvangen van inwoners van de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg, meer bepaald van de tandartsenpraktijk te Adolf Baeyensstraat 101.

Naast deze praktijk is er ook nog een groepspraktijk met 3 dokters. De opritten van beide praktijken worden uiteraard elke dag veelvuldig gebruikt door patiënten.

Voor deze 2 opritten is een bushalte van De Lijn voorzien (halte Oscar Colbrandtstraat). Deze halte veroorzaakt  onveilige situaties. Zoals u op de foto’s kan zien belemmeren wachtende reizigers de doorgang (om nog maar te zwijgen van het feit dat het haltebord pal voor het naambord van de tandarts en de brievenbus is geplaatst). Er zijn al vaak conflicten geweest met mensen die weigeren uit de weg te gaan voor patiënten die willen op- of afrijden.

Deze problematiek is reeds eerder bij De Lijn aangekaart en in 2016 heeft men de halte verplaatst naar verderop in de straat (ter hoogte van hagen, waar de halte niemand stoorde noch voor onveilige situaties kon zorgen). U kan op de foto als bijlage bij deze vraag de locatie nog zien: de paal en de vuilnisbak staan er nog (ten andere: op de plek van de huidige halte staat er geen vuilnisbak met alle gevolgen van dien in verband met zwerfvuil). Echter na de heraanleg heeft men de halte opnieuw voor de opritten van beide medische praktijken geplaatst en deze keer gaat De Lijn niet in op de vraag om de halte (zoals in 2016 gedaan) te verplaatsen naar een veiligere locatie.


Vraag:

Bent u bereid om hierover in overleg te gaan met De Lijn teneinde opnieuw tot de situatie zoals in 2016 te komen?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De locaties van de haltes wordt beslist door De Lijn. Wij vroegen de nodige info op.

De inpassing van bushaltes gebeurt in functie van loopafstanden naar deze haltes en de tussenafstand tussen verschillende haltes. Door de haltes dicht tegen de straathoeken in te richten worden de loopafstanden naar de adressen in de dwarse straten kleiner en kan er gebruik worden gemaakt van de voetgangersoversteekplaatsen op de straathoek.

Deze elementen speelden mee in de zoektocht naar de beste locatie voor deze halte. Bovendien werd de plaatsing van haltes verderop ook ongunstiger beoordeeld omwille van de aanwezigheid van de snelheidsremmer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info