Onderhoud van groen op openbare weg

13 september 2019

Raadslid Steve Stevens wordt regelmatig aangesproken door inwoners van Oostakker over het slecht onderhouden groen op de openbare weg. Op de bruggen in Oostakker gelegen in de Gentstraat en Eksaarderijweg valt dit zeer sterk op. Ook aan de Meerhout, Krijtekerkweg, Groenstraat, Hollenaarstraat, Lourdersstraat (ter hoogte van Boerenhof) groeit het onkruid welig en hindert dit voornamelijk de voetgangers.

Zeker als deze slecht te been zijn of met een buggy willen wandelen.

Ook van de inwoners van het recent vernieuwde park in de wijk Schansakker krijg ik dergelijke opmerkingen. In het verleden werden alle bomen aan de rand van het park gesnoeid. Dit jaar gebeurde dit nog niet.  

In de Stefaan Glorieuxlaan ligt een verbreed voetpad waar een groenstuk is en aan het eind van de doodlopende konijnenpijp ligt een pleintje dat eveneens vol staat met onkruid.

Het valt mij op dat dit een kettingreactie teweegbrengt. Veel mensen onderhouden ook hun eigen voetpad niet meer, wat eigenlijk van hen wordt verwacht. 

Kortom, heel Oostakker is aan een goede onderhoudsbeurt toe.


Vraag:

  • Wat is het beleid hieromtrent?
  • Kan er een plan van aanpak opgemaakt worden?
  • Waarom de bomen in de wijk Schansakker nog gesnoeid?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De opgesomde locaties kennen verschillende beheerders:

De bermen aan de bruggen in de Gentstraat en de Eksaardserijweg worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We geven deze melding door aan de beheerder.
De bermen in de Meerhoutstraat en Groenstraat zijn in beheer van de Stad Gent. De Groendienst maait de bermen minstens 1 keer per jaar. De keuze tussen één maaibeurt en twee maaibeurten wordt gemaakt op basis van het beheerplan en monitoringsplan voor onze bermen dat in 2013 werd opgesteld.  De bermen in de Meerhoutstraat en Groenstraat worden twee maal per jaar gemaaid, de eerste maal na 15 juni, de 2de maal na 15 september.  Het maaien van de wegbermen wordt uitbesteed aan een aannemer.  Zij zijn momenteel volop bezig met de 2de maaibeurt.
De middenstrook van Krijtekerkweg is in beheer van de Groendienst.  De berm met bomen langsheen de akker dient volgens het politiereglement beheerd te worden door de aanpalende eigenaar.  Indien de berm langsheen het privaat perceel niet gemaaid wordt, kan dit doorgegeven worden aan de Gemeenschapswacht.  Wij stellen geen problemen vast binnen onze eigen beheerde groenzones.
De voetpaden in de Hollenaarstraat dienen ook hier beheerd te worden door de aanpalende eigenaars.  De boomtuintjes rondom de straatbomen zijn in beheer van de Groendienst.  Afgelopen zomer had het team dat instaat voor het beheer van deze boomtuintjes te kampen met achterstallig onderhoud.  Ondertussen is de schade zo goed als ingehaald.
De bermen ter hoogte van ‘t Boerenhof (Gentstraat) moeten eveneens gemaaid worden door de eigenaar van de aanpalende percelen.  We geven deze vraag door aan de Gemeenschapswacht met de vraag de eigenaars aan te sporen te nodige werken uit te voeren.

De berm in de Gentstraat ter hoogte van de toegang van het wandelbos Slotendries en het verkeersgroen met gras en hagen zijn in beheer van de Groendienst.  Hier stelt zich volgens de Groendienst geen probleem.

In Schansakker worden de buitenste rij struiken om de paar jaar tot aan de grond gesnoeid. De struiken krijgen dan enkele jaren de tijd om terug groot te worden.  In de loop van die jaren scheert de Groendienst enkel de overhangende en hinderlijke takken.

Komende winter zal de buitenste rij struiken opnieuw tot aan de grond gesnoeid worden. 

Het onkruid in de pijpenkop van de Stefaan Glorieuxstraat is zeer hardnekkig.  De beplanting is volledig dichtgegroeid maar toch groeien er ongewenste kruiden doorheen de struiken  Het is volgens de Groendienst echter onmogelijk om deze (helemaal) te verwijderen. We bekijken daarom of we het groenbeheer kunnen aanpassen door enkel nog de buitenrand te scheren en het middenstuk hoger te laten groeien. Als de struiken hoger worden dan kan het kruid er niet meer doorheen groeien.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info