Sporthal Wolfput

18 september 2019

In de Wolfputstraat is een sporthal, waar o.a. Turnkring Oostakker haar uitvalsbasis heeft. Overdag maken diverse lokale scholen, die veelal zelf niet over de nodige sportaccommodatie beschikken, gebruik van de hal voor hun sport- en turnactiviteiten.

Vorig jaar konden ze hiervoor overdag steeds gebruik maken van de zalen, maar door de werkzaamheden die er plaatsvinden om de zaal te vernieuwen (wat uiteraard toe te juichen is), blijkt de zaal zeker tot 4 november niet beschikbaar te zijn. 

Daardoor worden de scholen gedwongen hun sportlessen te laten doorgaan in de cafetaria en polyvalente zaal van het gebouw, ofwel buiten in de speelzone aan de sporthal, waar momenteel ook werken doorgaan.

De zaal was de afgelopen jaren steeds gedurende de hele week volzet door scholen, en eigenlijk blijken de scholen meer uren te willen vragen.  Er zou na de werken echter een inperking gebeuren qua beschikbaarheid van ruimte voor deze scholen, omdat dan 1/3 van de zaal wordt gereserveerd voor gebruik en plaatsing van materiaal van Turnkring Oostakker. Dat bleek na een overleg met de sportdienst, die oorspronkelijk een gebruik ‘op blote voeten’ toestond, maar hier in juni op terugkwam.

Op zich mooi voor Oostakker, dat de turnkring deze mogelijkheid krijgt. Voor de scholen betekent het, dat ze ofwel de cafetaria verder zullen moeten gebruiken voor de sportlessen, ofwel minder uren sport kunnen aanbieden, gezien ze na de vernieuwing van de zaal slechts 2/3 meer zullen kunnen gebruiken.


Vraag:

  • Wordt deze problematiek opgevolgd bij de sportdienst?
  • Zijn er alternatieven voor de scholen uit de buurt, op korte termijn en ook na 4 november?
  • Wat zijn de regels/voorwaarden voor gebruik/huur van de zaal?
  • Wat is het beleid naar scholen toe?

Kan er met de scholen een overleg worden gevoerd, om de problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bespreken? Turnleerkrachten geven aan hiervoor open te staan.

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Sportdienst is op de hoogte van deze problematiek en volgt deze op.

Ivm de omvorming van een vast deel gymzaal kan ik u vertellen dat er werd beslist geen scholen toe te laten tot dit deel van de gymzaal. De aanwezigheid van heel wat specifieke sporttoestellen vereisen een sporttechnische kennis om de risico’s te beperken en ongevallen te vermijden. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen scholen dus geen gebruik maken van deze toestellen. Sporten tussen de toestellen is eveneens geen optie, omdat de ruimte te beperkt is. De club de toestellen telkens laten weghalen, is net iets wat indruist tegen de keuze om een volwaardig vast gymplateau uit te bouwen in Gent. Dit zorgt inderdaad voor een mindere capaciteit. Daarom stelde de Sportdienst de eerdere cafeteriaruimte als omni-sportzaal ter beschikking aan scholen. Hier kunnen dans- en lichte beweegactiviteiten plaatsvinden. Op deze manier zijn er, net als vóór de werken, opnieuw 4 plateaus beschikbaar in sporthal Wolfput voor de scholen. Ik geef u graag even de cijfers mee hierover. In het schooljaar 2018-2019 werden op weekbasis 77,5u ingenomen door de overdaggebruikers. In het schooljaar 2019-2020 worden er, inclusief de omni-zaal, 77u ingenomen.
In verband met de communicatie van de werken, kan ik u alvast meegeven dat de sportdienst actief in gesprek ging met de gebruikers over de tijdelijke werken waarbij in overleg een oplossing werd gezocht voor de tijdelijk mindere capaciteit. De aanpassingen aan de infrastructuur werden dan ook ruim een jaar op voorhand gecommuniceerd aan de gebruikers en er werd de kans gegeven om te sporten in een andere sporthal.

Ondertussen zijn de werken in Wolfput nog volop aan de gang en heeft de Sportdienst enkele avondgebruikers van Wolfput tijdelijk ondergebracht in buurtsporthal Melopee. Ook de dans/gevechtzaal van Lago Rozebroeken werd als alternatief aangeboden.
De overdaggebruikers van elke sporthal worden overigens jaarlijks uitgenodigd ter voorbereiding en bespreking van de bezetting van de sporthal voor het volgend schooljaar. De vergadering voor sporthal Wolfput ging door op donderdag 20 juni. In consensus met de scholen werd het nieuwe rooster vastgelegd.
Hieronder kan u ook de toewijzingsprincipes terugvinden, waar u naar vroeg. De Sportdienst staat open voor verder overleg en het verder optimaliseren van de overdaguren van sporthal Wolfput.
Algemene toewijzingsprincipes:

1 Schooluren (ma, di, do en vr van 8 tot 16 uur (17 uur) en woe van 8u tot 12 uur) worden in principe enkel toegewezen aan scholen
2 Tijdige aanvragen krijgen voorrang op niet-tijdige aanvragen
3 Gentse scholen krijgen voorrang op niet-Gentse scholen
4 Kwaliteitsvolle gebruikers (tijdige betaling, weinig of geen annuleringen, goede bezetting, ...) krijgen in principe voorrang op de toegewezen uren van het afgelopen sportseizoen indien aan de algemene principes wordt voldaan
5 Activiteiten van de Sportdienst Gent krijgen in principe steeds voorrang op alle andere aanvragen
6 MOEV kan (indien tijdig aangevraagd) per jaar 1x beschikken over elke Gentse sporthal tijdens deze schooluren alsook 1x buiten de schooluren
7 Sportdienst Gent behoudt zich steeds het recht om wijzigingen, annuleringen e.d.m. door te voeren indien de omstandigheden dit rechtvaardigen (vb. technische mankementen, ...)
8 Scholen uit de onmiddellijke nabijheid worden prioriair uren toegewezen in de buurtsporthal

Nu, ik wil u wel meegeven dat ik als nieuwe schepen van Sport voor toekomstige projecten zoveel mogelijk het gedeeld gebruik zal stimuleren. De ruimte in Gent is beperkt en sportterreinen moeten optimaal ingevuld worden door scholen, clubs en particulieren. Hierbij wil ik zeker inzetten op het maximale gebruik van de beschikbare infrastructuur door scholen tijdens de schooluren.

Sofie Bracke
Schepen van Sport, Stad Gent

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info