Fietsstallingen Oostakker

30 september 2019

In antwoord op de schriftelijke vraag van Patricia De Beule van 8 maart jl. deelde schepen Watteeuw mee dat de Stad bezig is met de opmaak van een fietsparkeerplan. Wat Oostakker betreft, is de situatie nog steeds prangend op de 2 gemelde locaties.

Vraag:

Kan u een stand van zaken geven betreffende het fietsparkeerplan en meer bepaald wat Oostakker betreft?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij vermoeden dat het hier gaat over de locaties Krijtestraat-Groenstraat en het pleintje tussen de Gentstraat en de Driezwaantjesstraat zoals in uw schriftelijke vraag nr. 113 aangegeven. 

Het onderzoek naar een fietsenstalling in de Krijtestraat is afgerond. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de bushalte aan de hoek Krijtestraat/Groenstraat. Er zal een beperkt gedeelte van de groenzone verhard worden in functie van deze stalling.  

Het onderzoek naar een fietsenstalling in de 3-zwaantjes is lopende. Allicht zullen we hier gebruik moeten maken van de parkeerstrook. Dit dossier is echter nog in voorbereiding, en zal binnenkort aan het college worden voorgelegd.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info