Fietsersbrug tussen Langerbruggestraat Oostakker en overzijde R4 thv Volvo Cars

30 september 2019

De fietsersbrug thv de Langerbruggestraat en Volvo Cars wordt af en toe gebruikt door auto’s. Dit werd gemeld door aanpalende buren in de Langerbruggestraat. Dit zou kunnen voorkomen worden door een paaltje en/of sas te voorzien aan het begin en einde van de fietsersbrug dit in het belang voor de veiligheid van de fietsers.

Vraag:

Is dit probleem u bekend? Kunnen uw diensten dit onderzoeken?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze problematiek was ons nog niet bekend.  We hebben dit nagevraagd bij het havenbedrijf en ook daar had men geen weet van dit probleem. 

We vermoeden dat het oneigenlijk gebruik van dit fietspad en de fietsbrug vooral gebeurt vanuit de richting Oostakker.  Want langs de westzijde van de Kennedylaan lijkt het wegbeeld overal voldoende duidelijk. 

De situatie langs de kant van Oostakker zal binnenkort echter wijzigen tgv heraanleg.  Maar mogelijks blijft dit probleem nadien bestaan, gezien de brede oprit naar het bedrijf rechtover Langerbruggestraat 42. 

Wij zullen uw voorstel aankaarten bij de wegbeheerder, het Vlaamse Gewest, met de vraag om op dit punt de nodige maatregelen te treffen.  Wat en hoe dit precies zal zijn, met een paaltje of iets anders, moet eerst nog worden onderzocht. 

Gezien dit een toeleidend fietspad is naar een officiële “fietssnelweg” wordt ook advies gevraagd aan de provincie.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info