Brexit en North Seaport

4 november 2019

Eerder bereikten de EU en het Verenigd-Koninkrijk een akkoord over de Brexit.

De Brexit zal ook gevolgen hebben voor onze haven North Sea Port en bedrijven in het havengebied. 

Vraag:

Welke maatregelen neemt Nort Sea Port agv de Brexit? 

Bij welke bedrijven/sectoren zullen de gevolgen van de Brexit voelbaar zijn.

Welke maatregelen zal Vegho (Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen) en of Voka-Oostvlaanderen nemen tav van haar leden. 

Welke maatregelen zal de stad nemen om individuele bedrijven en hogergenoelde organisaties te informeren en te helpen? Denkt men bij de stad aan een helpdesk Brexit? 

Welke initiatieven zal de Schepen nog nemen om dit proces vlot te laten verlopen? 

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:

North Sea Port heeft diverse acties ontwikkeld om op de problematiek als ook eventuele opportuniteiten, in te spelen.

Het gaat dan onder meer om de volgende acties genomen zijn in voorbereiding:

North Sea Port faciliteert bij het in contact brengen met betrokken instanties, zoals de douane. Tevens werd er een lobbytraject uitgezet om maatregelen te bevorderen die de mogelijk negatieve impact kunnen verzachten en worden er rondetafelgesprekken voor stakeholders georganiseerd om betrokken partijen te informeren. 
Tevens werd de samenwerking met de douane verder versterkt. Overigens wordt ook nog een uitbreiding van de grens inspectie punt (GIP) in de Gentse havengebied van North Sea Port voorzien waarbij de samenwerking met de Douane en de diensten van de FAVV (federaal agentschap voedselveiligheid) centraal staat
North Sea Port heeft langs diverse wegen actief informatie gedeeld naar bedrijven in het havengebied (en zelfs omliggend) inzake douaneformaliteiten (eg aanvraag handelsnummer voor derde landen indien men met UK handel drijft)
Tevens is er een speciale Brexit pagina op de website van het havenbedrijf gemaakt als ook een speciaal mailadres. (https://www.northseaport.com/brexit-nl en brexit@northseaport.com)
Tenslotte heeft het havenbedrijf, diverse Brexit parkings aangewezen die als buffer kunnen fungeren. Zo start in geval van een Brexit, North Sea Port met de tijdelijke opening van een parking voor 140 trucks in Vlissingen en in Gent met een parking met een capaciteit van 142 plaatsen. Deze bewaakte parkings zijn voorzien van toiletten en afvalbakken en zijn 24 op 24 uur open. Indien nodig worden er vervolgens extra tijdelijke parkings geopend. North Sea Port heeft een totale capaciteit van 574 (extra) tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd op 8 parkeerterreinen met een totaal oppervlakte van ruim 12 hectare.

Bij welke bedrijven/sectoren zullen de gevolgen van de Brexit voelbaar zijn.

Het is voor diverse sectoren in de haven van belang:

Automotive en staal: ro/ro Cobelfret (Vlissingen), Honda (EDC Ghent), Volvo Cars and Volvo Trucks (production plants in Ghent), Arcelor Mittal (Ghent)​
Liner services (I-Motion Shipping Ghent, Cobelfret)​
Fertitlizers (Stukwerkers, Yara, Verbrugge, Euroports, GTS, …)​
Sand processing industry (zand van de North Sea) (Deme, Finsa, …)​
Offshore (platforms in de Noordzee en kust van Engeland) (Bow, Heerema, …)​
Liquid bulk (Oiltanking, Dow, Vopak, …)

Welke maatregelen zal Vegho (Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen) en

of Voka-Oostvlaanderen nemen tav van haar leden.

Voka/Vegho liet ons weten dat zij op dit moment geen informatiesessie rond de Brexit meer plannen.

"Welke maatregelen zal de stad nemen om individuele bedrijven en hogergenoelde organisaties te informeren en te helpen? Denkt men bij de stad aan een helpdesk Brexit?"

"Welke initiatieven zal de Schepen nog nemen om dit proces vlot te laten verlopen?"

Wat betreft deze vragen heeft de Schepen vertrouwen in de hogervermelde maatregelen en acties die reeds genomen zijn door North Sea Port. Het lijkt ons weinig zinvol om via Stad Gent nog eens een parallel traject op te starten.

Wanneer Dienst Economie info krijgt van andere overheden dan geeft ze dit mee in haar nieuwsbrief naar ondernemers:

30 september 2016: link naar het Brexit meldpunt van het FIT (https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit)
7 december 2018: link naar de website en infosessie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (https://www.vlaio.be/nl/nieuws/brexit-het-verschiet-aftellen-naar-29-maart-2019).

Bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent zijn nog geen vragen binnengekomen over de Brexit, maar uiteraard kan het OOG gericht doorverwijzen mochten er toch vragen komen.

Vragen rond de haven kunnen steeds tijdens de aandeelhouderscommissie gesteld worden. Zeker een vraag over de Brexit, die ook bedrijven buiten het grondgebied van Stad Gent aangaat, kan interessante info opleveren voor de vertegenwoordigers van de andere aandeelhouders.

Sofie Bracke
Schepen voor Economie, Ondernemen, Handel, Haven, Sport, Digitalisering en Publiekszaken 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.