Slechte toestand van voetpad thv Oudebareelstraat 81 te Oostakker

22 oktober 2019

Gemeenteraadslid Patricia De Beule kreeg melding over een voetpad in slechte staat in de Oudebareelstraat 81 te Oostakker (achterkant Carrefour).

Een bewoonster heeft al maanden geleden melding gedaan bij Gentinfo doch zonder gevolg. Vele tegels zijn gebroken en liggen verzakt. Dit voetpad wordt nochtans veel gebruikt door ouderen richting Carrefour.

Ook stelt de bewoonster zich de vraag of het niet raadzaam is om paaltjes te plaatsen daar er veel vrachtwagens het voetpad stuk rijden door daar te manoeuvreren.

Patricia De Beule vroeg schepen Watteeuw of desbetreffende diensten dit kunnen bekijken.

Antwoord:
Mijn diensten zijn de toestand ter plaatse gaan bekijken.

De huidige oprit bevat losliggende tegels en de tweede plaats met C3-kwaliteit is een oprit van een vroegere parking van de vorige eigenaar.

Dit is nog oorspronkelijke trottoirverharding.

Een voetpadverharding die vele keren onder water heeft gestaan met de vroegere overstromingen, waarbij dit deel van de straat de hoogste waterstanden kende boven het maaiveld.

Gezien we regelmatig in de Oudebareelstraat stroken van slechte kwaliteit vernieuwen kan de strook van huisnummer 75 tot 83 opgenomen worden in onze planning van 2020 voor herstel.

In de loop van 2020 wordt dit vernieuwd, exacte timing is nog te vroeg.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.