Eksaardserijweg

9 december 2019

In Oostakker komt dagelijk heel wat verkeer samen op het kruispunt van respectievelijk de Eksaardserijweg en Sint-Jozefstraat, waar o.a. verkeer van de brug uit de richting van Oostakker dorp richting scholencampus Edugo rijdt en omgekeerd, alsook op het kruispunt van de Eksaardserijweg met de Krijtekerkweg.

Vraag:
Bent u op de hoogte van de chaos en onveiligheid op deze verkeerskruispunten en erkent u deze?

Zijn er statistieken over het gebruik van deze brug nu, t.o.v. de situatie voor de brug in de Smalleheerweg werd afgesloten?

Kan de situatie aan de twee bovenvermelde (kort op elkaar aansluitende) kruispunten worden bekeken?

Kan de locatie van de bushalte worden bekeken?

Kan een studie worden gedaan naar het veiliger maken van dit drukke knooppunt waar zeer veel kinderen fietsen en wandelen en een logischere, alsook veiligere doorstroom van verkeer worden nagestreefd, evenals meer aandacht worden gegeven aan de veiligheid voor het oversteken, toegankelijkheid voor verschillende type zwakke weggebruikers (vooral voetgangers) en ook gekeken worden naar de voorrangsregels die er nu gelden, alsook het ontbreken van fietspaden en voetpad op de brug.

Kan dit alles bekeken worden met inspraak van de buren: scholen, voetbalclub, buren en boeren?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Uit tellingen die het Mobiliteitsbedrijf uitvoerde op Eksaarderijwegbrug in 2016 (voor het afsluiten van Smalleheerwegbrug) en 2019 (na het afsluiten van Smalleheerwegbrug) blijkt niet dat de hoeveelheid verkeer in de spitsuren toegenomen is. Integendeel, de cijfers laten een lichte daling zien.

Dat wil niet zeggen dat een aanpak van deze omgeving niet gewenst is. Dit is zelfs al gepland.

De omgeving van de EDUGO campus wordt volledig heraangelegd. Verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers en voetgangers is hierbij prioritair. De projectzone bestaat uit Sint-Jozefstraat en Eksaarderijweg/Krijtekerkweg tussen Bertha Boonantstraat en Meerhoutstraat. De voorontwerpen hiervoor werden reeds in 2018 besproken met bewoners en de school.

Alle informatie over het project kan u vinden op de website van de stad Gent:

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-jouw-buurt/openbare-werken-oostakker/sint-jozefstraat-en-omgeving-ontwerpfase

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.