Fietspad kruispunt Hogeweg

7 januari 2020

De verkeerssituatie aan het kruispunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel vraagt dringend om een ingrijpende aanpak teneinde te komen tot een verkeersveilige situatie voor alle weggebruikers en in het bijzonder de fietsers.

De staat en breedte van het kruisende fietspad is echt slecht. De netto breedte van het fietspad bedraagt amper 50cm. Combineer dit met de gevaarlijke bulten door het kruisende spoor en de passerende vrachtwagens, dan dreigt hier vroeg of laat een zwaar ongeval te gebeuren.

Fietsers komen hier ook uit alle mogelijke richtingen en het percentage aan passerende vrachtwagens ligt er heel hoog, en bovendien is er nog een onbewaakte overweg. Bezorgde buurtbewoners melden dat de bel al héél lange tijd voor een treinpassage begint te rinkelen. Vele dagelijkse passanten zijn zich hiervan bewust en rijden dan ook risicovol over het spoor. 

Vraag:
Concreet stelt zich de vraag of het normaal is dat bij een onbewaakte overweg de beltijd zo lang moet zijn en er niet beter voor geopteerd zou worden om de beltijden adequater te maken zodat ze gerespecteerd zouden worden? Kan dit voorgelegd worden aan de NMBS?

Zijn er ingrepen mogelijk om het fietspad veiliger te maken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Wij delen uw bezorgdheid over de veiligheid op dit kruispunt.

AWV is als wegbeheerder in overleg met Infrabel, North Sea Port en de stad Gent al enige tijd bezig aan een ontwerp voor het kruispunt Hogeweg x Farmanstraat x Singel x Motorstraat. 

AWV denkt op kortere termijn aan een kleine infrastructurele ingreep die de fietsveiligheid al iets zou verbeteren. Op langere termijn wordt gedacht aan een ongelijkgrondse kruising van de sporen door fietsers.

We geven uw suggestie voor de beltijd alvast door aan de NMBS.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.