Heraanleg voetpaden Wulverdam Oostakker

24 januari 2020

In het verleden heeft gemeenteraadslid Carl De Decker reeds gevraagd naar de heraanleg van de voetpaden te Wulverdam in Oostakker, deze waren immers in slechte staat. In februari beginnen de werken en dat is uiteraard een goede zaak.

Een ongeruste bewoner beschikt op zijn adres, Wulverdam 9, nu over 3 verharde opritten en schijnbaar zou hij na heraanleg nog slechts beschikken over 1 oprit van 4 meter. Dit zou problemen opleveren wat de toegang tot zijn magazijn betreft.

Vraag:
Kunnen uw diensten dit bekijken en kan u hier duidelijkheid in verschaffen?

Antwoord:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (DWBW) legt inderdaad de voetpaden in Wulverdam opnieuw aan. Daar waar bewoners over een vergunde autobergplaats (garage) of autostaanplaats beschikken, wordt een oprit voorzien. Bij nazicht door DWBW van het bouwdossier van Wulverdam nummer 9 blijkt deze woning slechts over 1 vergunde inpandige autobergplaats (garage in de woning) te beschikken. Dat is ook conform de verkavelingsvergunning die van toepassing is voor Wulverdam.

Ik kreeg tevens te horen dat de eigenaar van dit perceel zich ook al heeft aangeboden op de kantoren van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor nadere info. Het dossier zal dan ook bilateraal verder door DWBW worden opgevolgd om de positie van de oprit welgekozen te voorzien. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.