Kruispunt van de Sint-jozefstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat

3 februari 2020

In navolging van het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Steve Stevens d.d. 9 december 2019 m.b.t. de Eksaardserijweg heeft deze nog enkele opvolgvragen.

Ter hoogte van het kruispunt van de Sint-jozefstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat bevindt er zich een ingang van de kleuter- en lagere school van Edugo.

Op deze plek steken veel kinderen (al dan niet met hun ouders) over om zich te begeven tussen een private parking van de school in de Sint-Jozefstraat en deze ingang.

Het schoolgaand verkeer dat deze bestemming heeft of doorrijdt richting de andere Edugo sites blijkt hier vaak niet ideaal te verlopen. Sommige bestuurders stroppen er het verkeer op, om de kinderen vlak voor de poort af te zetten. Andere bestuurders raken gefrustreerd door het oponthoud en tijdverlies en tonen weinig verdraagzaamheid tov elkaar.

Vraag:
Kan hier controle op gebeuren?

Kan hiervoor in kader van de aanpassingen die gepland staan, rekening mee gehouden worden, om dit in de toekomst ineens aan te pakken?

Kan men aangeven wat de timing is voor de geplande werken?

Antwoord:
De situatie die u schets aan de ingang van de school Edugo Slotendries is gekend bij het Mobiliteitsbedrijf en is een situatie die aan vele schoolpoorten voorkomt.

Het gaat vooral over ongewenst gedrag van ouders. Mede door de aanwezigheid van een privéparking, die door ouders gebruikt wordt, zo dicht bij de schoolpoort, neemt het aantal conflicten toe. Gezien de parking eigendom is van een privépersoon heeft de stad hier geen zeggenschap over. 

De scholenconsulent van het Mobiliteitsbedrijf zal contact opnemen met de directie van Edugo Slotendries om het geschetste probleem te bespreken en samen oplossingen te zoeken. Daarenboven zal het Mobiliteitsbedrijf aan het scholenaanspreekpunt van de politie vragen om hier controles te houden. De school kan zelf ook een gemachtigd opzichter inzetten aan de oversteek, zoals de Edugo Kleuterschool al doet in de Groenstraat. Daarnaast kan de school samen met het Mobiliteitsbedrijf onderzoeken of de Onze Lievevrouwstraat als schoolstraat een optie is. 

Bij heraanleg van deze zone zal de oversteek aan de schoolpoort sowieso veiliger zijn omdat er niet meer rond het groene eilandje kan gereden worden. Auto’s moeten wegrijden langs de Sint-Jozefstraat die een fietsstraat wordt. Vanuit de Onze-Lieve-Vrouwstraat komt een breed betonnen wandel- en fietspad dat aansluit op de Sint-Jozefstraat. Wandelaars en fietser kunnen ongehinderd het voetpad en de fietsstraat in de Sint-Jozefstraat bereiken.
 
De startdatum voor deze geplande werken hangt samen met de stand van zaken van de heraanleg in Oostakkerdorp en de geplande heraanleg van de Lourdesstraat.  De definitieve datum zou dit voorjaar worden vastgelegd. Indien de verwervingen in orde zijn, kunnen de nutswerken echter al starten in 2020. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.