Buurtparking Langerbruggestraat

14 februari 2020

Aan het begin van de Langerbruggestraat is men al een hele tijd bezig met de aanleg van een buurtparking. De werken daar liggen evenwel al even stil. De parkeerdruk in de buurt is hoog en de parking is dus zeer welkom.

Vraag:
Waarom liggen de werken stil? Wanneer zouden deze werken afgelopen zijn en kunnen de buurtbewoners gebruik maken van deze parking?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De parking is aangelegd , maar er staan nog enkele kleine punten open die de aannemer moet herstellen/verbeteren alvorens de stad kan overgaan tot het overnemen en openstellen van dit deel openbaar domein. De lijst is overgemaakt aan de aannemer en de aannemer plant momenteel de werken in. Het grootste werk is momenteel nog het aanpassen van de aanwezige stootbanden op de parking. Deze hebben nu een te hoge opstand, waardoor wagens met hun bumper tegen de stootband zouden kunnen rijden. Om absoluut te vermijden dat wagens op die manier schade lijden, wenst de Stad Gent dat deze stootbanden aangepast/verlaagd worden.

Van zodra alle openstaande punten zijn weggewerkt, zal de parking opengesteld worden. We verwachten dat dit eind maart 2020 zal zijn.  Dit zal sowieso gebeuren ten laatste voor de aanvang van de rioleringswerken in de Langerbruggestraat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.