Onderhoud sluizen & grachten Koraalwortelstraat

16 april 2020

In de Koraalwortelstraat situeert zich een wateropvangbekken dat heel belangrijk is om de achterliggende Orchideewijk niet onder te laten lopen bij overvloedige regen. Er zijn verschillende sluizen actief die het waterdebiet regelen tussen het opvangbekken en de aangrenzende grachten.

Het onderhoud hiervan door de bevoegde stadsdiensten heeft jammer genoeg al een tijdje niet meer plaats gevonden waardoor er een volledige overwoekering is door grote struiken. De sluizen zijn bijgevolg ook volledig aan het overwoekeren en dreigen niet langer functioneel te zijn en te blokkeren met mogelijke wateroverlast voor de buurt tot gevolg.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vroeg daarom om de sluizen en grachten te laten kuisen en onderhouden in de Koraalwortelstraat.

Antwoord:
Deze waterloop en het bufferbekken vallen onder het beheer van Polder van Moervaart en Zuidlede. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal de Polder van Moervaart en Zuidlede hierover inlichten en vragen het nodige toezicht en eventuele nodige onderhoud uit te voeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.